Op- og nedture hos Endress+Hauser

Endress+Hauses’s bestyrelse har netop udgivet resultatet for regnskabsåret 2015.
Endress+Hauses’s bestyrelse har netop udgivet resultatet for regnskabsåret 2015.

Endress+Hauser leverede et solidt regnskab for 2015. Alligevel er koncernen ikke helt tilfreds med virksomhedens udvikling. Dette skyldes at den familieejede schweiziske koncern ikke oplevede nogen væsentlig vækst i nettoomsætningen – regnet i lokal valuta. Svingende valutakurser har påvirket den i forvejen pressede indtjening.

Endress+Hauser Koncernen formåede at øge omsætningen med 6,5 procent til mere end 2,1 milliarder euro. Som økonomidirektør Luc Schultheiss påpegede, var væksten styret af effekten af valutakursudsving. “Alle kernevalutaer faldt i værdi i forhold til euroen. Så set ud fra et lokalt valutastandpunkt steg omsætningen kun med 0,7 procent.” I schweizerfranc faldt den faktiske regnskabsvaluta for moderselskabet med 6,6 procent.

Nye økonomiske tider i Kina og lave råvarepriser

Koncernens økonomi blev påvirket af langsommere økonomisk vækst i Kina og faldende råvarepriser, især olieprisen. “Faldende efterspørgsel efter råvarer og energi i Kina havde en negativ effekt i mange lande, lige fra Stillehavsregionen til den sydøstlige del af Asien og Sydamerika,” forklarede CEO Matthias Altendorf. Politiske kriser og økonomisk usikkerhed lagde en dæmper på investeringslysten i hele verden.

Vigtige markeder halter bagefter forventningerne

Ifølge COO, Michael Ziesemer, har to store markeder – USA og Kina – oplevet en nedtur. Selv om Tyskland, som er Endress+Hauser’s største marked, oplevede en vækst i forhold til året før, så blev omsætningsmålet ikke helt indfriet. Generelt i Europa er der registreret en robust vækst på 1,9 procent. Væksten i Amerika (7,3 procent) og Asien (13,8 procent) afspejlede primært valutaudsving trods dynamikken i Indien. I modsætning hertil er det stigende salg i Afrika og Mellemøsten (13,1 procent), et bevis på den faktiske fremdrift.

Koncernen var i stand til at håndtere den pludselige devaluering af den schweiziske franc i begyndelsen af 2015, men dette skete på bekostning af dækningsbidraget. “Det var kun muligt, fordi vi handler fra en position af finansiel styrke,” sagde Luc Schultheiss. De højere produktionsomkostninger blev kun delvist opvejet gennem mere favorable indkøbs vilkår. 

Nye forretningsområder udviser vækst

Endress+Hauser vil styrke procesanalyseaktiviteterne og samtidig satse på laboratorieanalysemarkedet fremover.
Endress+Hauser vil styrke procesanalyseaktiviteterne og samtidig satse på laboratorieanalysemarkedet fremover.

Ifølge CEO’en var der i 2015 en positiv udvikling i forbrugerorienterede og ikke-konjunkturprægede industrier såsom fødevareindustrien, vand og spildevand samt farmaci. Indenfor områderne services og solutions opnåede koncernen en høj vækst.  Der var desuden en vækst over gennemsnittet inden for analyseområdet. “Det bekræfter os i vores langsigtede strategi om at styrke procesanalyseaktiviteterne og samtidig satse på laboratorie analysemarkedet.”

Faldende indtjening og fortsat økonomisk styrke

Da omkostningerne steg uforholdsmæssigt meget, faldt driftsoverskuddet (EBIT) med 6,3 procent til 251,3 millioner euro. På trods af lidt lavere beskatning faldt nettoindtjeningen med 14,1 procent til 164,7 millioner euro. Nettoresultatet (ROS) faldt med 2,7 procentpoint til 10,9 procent. Endress+Hauser’s økonomiske styrke forbliver stabil med likvide aktiver på 382,7 millioner euro og banklån på 7,8 millioner euro. Egenkapitalandelen steg med 4,7 procentpoint til 73,0 procent.

Væsentlige investeringer i salg og produktion

I 2015 investerede Endress+Hauser 166,1 millioner euro i nye bygninger og udstyr, hvilket var en stigning på 31,5 procent sammenlignet med året før. Endress+Hauser havde 12.952 medarbejdere ved årets afslutning. Yderligere 517 stillinger kom til i 2015. Dette tal inkluderede 353 i Europa. Endress+Hauser indsendte 270 patentansøgninger i 2015, hvilket var 11 mere end i 2014. Udgifterne til forskning og udvikling steg med 11,1 procent til 159,7 millioner euro, hvilket udgør 7,5 procent af omsætningen.

Ny fremadrettet strategi

Endress+Hauser’s CEO, Matthias Altendorf, forudser et vanskeligt 2016
Endress+Hauser’s CEO, Matthias Altendorf, forudser et vanskeligt 2016

Den globale salgs- og produktionstilstedeværelse, en bred base af forskellige industrier og det omfattende sortiment af produkter, services og solutions var med til at sikre, at koncernen klarede sig godt i et vanskeligt forretningsklima i 2015. Virksomheden planlægger at fastholde denne kurs med sin nye Strategi 2020+. Matthias Altendorf tror, at 2016 bliver endnu “mere vanskeligt” end det forrige år. Endress+Hauser forventer etcifret vækst og ønsker at fastholde indtjeningen på 2015-niveauet.