Nem proces overvågning

Endress +Hauser udvider sin succesfulde Liquiline platform. Den nye Liquiline transmitter, CM44P, tilbyder multikanal og multiparameter funktionalitet til proces- fotometre og Memosens sensorer. Processer såsom kromatografi, gæring og faseseparation kan nu udføres mere brugervenligt og med langt enklere vedligeholdelse på grund af Liquiline platformen og Memosens teknologien.

En langt bedre overvågningsprocesCM44P_billed 1

Processer såsom kromatografi, gæring, filtrering eller faseseparation kræver overvågning af flere parametre for at sikre en høj produktkvalitet og mindske spild. Liquiline CM44P måler op til 16 forskellige parametre ved at tage input fra op til to proces- fotometre og fire Memosens sensorer samtidigt. Brugeren kan derfor få alle nødvendige kvalitetskontrols-relaterede parametre fra én transmitter og øger dermed overskuddet med en reduceret installationstid og lavere udgifter til udstyr.

Brugervenlig og praktisk

At anvende én transmitter platform for alle målepunkter bringer den fordel, at alle sensorer fungerer på samme måde, og kan derfor reducerer potentielle betjeningsfejl. Med den valgfrie webserver kan man desuden få fjernadgang til transmitteren og dermed kan man få adgang til alle måleværdier eller ændre en konfiguration uanset, hvor man befinder sig. Alle diagnostiske beskeder rapporteres i henhold til NE107, hvilket sikrer en høj proces sikkerhed.

Omkostningseffektiv og sikker

Proces fotometre muliggør en præcis og reproducerbar in-line måling af absorption og turbiditet. De erstatter manuel prøveudtagning og laboratorie målinger, så man undgår produkt forurening under prøvetagningen. Deres realtid og optiske måleprincip eliminerer behovet for reagenser og hjælper brugeren til at optimere deres processtyring.

Perfekte sensorkombinationer

Liquiline CM44P er den første transmitter platform der tilbyder muligheden for at kombinere proces fotometre og Memosens sensorer i én transmitter, hvilket resulterer i den perfekte kombination for mange applikationer. For at hjælpe kunderne i det rette valg, har Endress+Hauser allerede sammensat nogle produkt-kombinationer, som det perfekte valg til udvalgte standard applikationer indenfor fødevareindustrien.

Kromatografi: Kombinationen af en OUSAF44 UV proces fotometer med pH og ledningsevne måling sikrer nøjagtig måling af slutproduktet og kan spare brugeren for dyre fejlproduktioner.

Endvidere er overgangen fra produkt til rengøringsfase nøjagtig registreret, hvilket tillader optimering af rengøring og skylnings cyklusser i kolonnen.

Gæring: Kombinationen af en OUSBT66 proces fotometer med pH og ilt måler er med til at opnå optimale vækstbetingelser for mikroorganismer. Cellevækst måling med OUSBT66 viser også når fermenteringen har nået den passende proces fase til optimal produktudbytte.

Filtrering: Kombinationen af en OUSTF10 proces fotometer med ilt måling giver et præcist overblik over filtreringen. Turbiditet måling med OUSTF10 angiver produktets renhed, mens måling af opløst ilt angiver, om ilt er trængt ind i processer, som kan have en negativ indvirkning på produktets kvalitet.

Påfyldning: Kombinationen af en OUSAF22 proces fotometer med ledningsevne måling optimerer påfyldningsprocessen. Farve målingen med OUSAF22 registrerer et spektrum af farver, f.eks. forskellige øl som sammen med ledningsevnemålingen, er med til at foretage en nøjagtig skelnen mellem de forskellige drikkevarer, og som derved kan være med til at minimere påfyldningsfejl.

Fuld fleksibilitet og problemfri integration

Liquiline CM44P tilbyder flere I/O-muligheder og den smarte ”plug&play” funktionalitet for Memosens sensorerne, betyder at Liquiline kan tilpasses til en bred vifte af applikationer. Desuden tilbyder CM44P flere standard kommunikationsprotokoller såsom HART, PROFIBUS, Modbus og EtherNet / IP, hvilket betyder problemfri integration i eksisterende kontrolsystemer.

Læs mere om den nye transmitter CM44P på http://www.dk.endress.com/CM44P_DK