Sikker temperaturovervågning i industriovne

Sikker temperaturovervågning i industriovne

Bihl+Wiedemann har udviklet et sikkerheds-termoelementmodul (BWU3271) som et svar på de særlige krav til industriovne. Det giver mulighed for implementering af applikationer op til SIL3/PLe. Trods det store måleområde bestemmes procesværdien meget præcist og overføres direkte til PLC’en

Nem parametertildeling via ASIMON360

Forskellige termoelementer af typen J, K, N, R og S vælges let via ASIMON360-konfigurationssoftwaren. Det giver også mulighed for at definere op til 8 omskiftningstærskler eller temperaturområder. ASIMON360 gør det lettere at anvende eksakte signalkorrektioner – det er f.eks. muligt at gemme skaleringsfunktioner eller kalibreringsresultater’

Det perfekte system til industriovne

Kontrollér og overvåg sikre sensorer og aktuatorer i industriovne. Bihl+Wiedemanns AS-Interface-løsninger opfanger alle sikre signaler såsom tryk og temperatur i ovnen og kontrollerer f.eks. kontrolsystemet til sikre ventiler via et simpelt fladkabel.

Fig.: Overvågning af sikkert tryk og temperatur med sikkerheds-I/O-moduler (fra højre mod venstre: BWU3271, BWU2692, BWU2284)

Sikkerheds-termoelementmodulet i detaljer:

  • Overvåger termoelementer af typen J, K, N, R, S

  • Måleområde fra -270°C til 1.750°C

  • 8 sikkerhedsomskiftningstærskler kan indstilles

  • Til brug i termiske procesanlæg, der er godkendt iht. EN 746-2, del 5.7.2.b

  • Sikkerhedstemperaturbegrænser/-monitor med nedlukning af industriovne ved termisk overbelastning iht. SIL3/PLe (Maskindirektivet, DIN EN ISO 13849-1 PLe)

  • Højpræcis overførsel af kalibrerede procesværdier til proceskontrolsystemet via gateways

  • Chipkort til let udskiftning af enheden uden at tildele parametre igen

  • Sikker overførsel af omskiftningstærskler op til SIL3 til kontrolsystemet (f.eks. via PROFIsafe Gateway)

  • 22,5 mm totalbredde

  • Beskyttelsesklasse IP20

Bihl+Wiedemann udstiller på hi tech & industry Scandinavia i MCH Messecenter Herning fra den 1. – 3. oktober 2019, stand E4020.