Sikker styring af drev

Det er velkendt, at AS-Interface er perfekt til at samarbejde med stort set alle større automationssystemer, og nu bevæger denne passionerede holdspiller sig ind på et nyt område: Med den nye AS-i Safety Gateway BWU3160 fra Bihl+Wiedemann kan drev direkte styres og overvåges sikkert uden en yderligere sikkerheds-PLC ved hjælp af CIP Safety og automationsbussen Sercos.

Konkurrenter og partnere? Umiddelbart ligner det et klassisk tilfælde af enten/eller, men ved nærmere eftertanke opstår der med sikkerhed også muligheder for et både/og. Især i Tyskland har samarbejde mellem konkurrenter en lang tradition: Eksempelvis grundlagdes Verein Rheinisch-Westfãlischer Maschinenbauanstalten så tidligt som i 1890 i Düsseldorf, og to år senere grundlagdes Verein Deutscher Maschinenbau Anstalten, stamfader til vore dages VDMA. Kun lidt yngre er Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), der i 2018 kan fejre sit 100 års jubilæum.

Endnu mere specifikt er samarbejdet mellem virksomhederne i de forskellige brugerorganisationer inden for automatiseringsteknologi: Her samler alle medlemmer deres fælles ekspertise for at udvikle fælles systemer, med hvilke de – som konkurrenter – går ud på markedet med hver deres produkter. Overordnet er der kun vindere: Medlemsvirksomhederne, som hver for sig ikke har kapacitet til at udføre den grundforskning, som sådanne systemer kræver, samt ikke mindst kunderne, fordi de får effektive løsninger, der ikke ville eksistere uden samarbejdet mellem leverandørerne.

“Hvis en kunde aktivt efterspørger noget, så er vi altid parate til at løse specialopgaver sammen med andre firmaer”

Alt dette er naturligvis ikke en stor hemmelighed i de relevante brancher. Mindre kendt er det, at samarbejdet mellem automatiseringsspecialister ikke kun foregår på organisationsniveau, men også fungerer fint i meget specifikke, individuelle tilfælde. “Hvis en kunde aktivt efterspørger noget, så er vi altid parate til at løse specialopgaver sammen med andre firmaer”, siger administrerende direktør Jochen Bihl, Bihl+Wiedemann GmbH. “Derfor kan jeg kun opfordre brugere og maskinbyggere til proaktivt at formulere deres ønsker og dermed opmuntre deres leverandører til yderligere at optimere samarbejdet om de produkter, der anvendes i maskiner.”

Druck

Et aktuelt eksempel på dette er den nyeste AS-i Safety Gateway BWU3160 fra Bihl+Wiedemann, som giver helt nye muligheder i maskinkommunikation med drev: Ved hjælp af CIP Safety og automationsbussen Sercos kan gatewayen sikkert og direkte styre drev fra Bosch Rexroth uden den tidligere obligatoriske, ekstra sikkerheds-PLC. I standardudførelsen styres drevene fortsat af en standardcontroller mens sikkerhedsfunktionerne udføres en gateway, der udvælger sikkerhedsfunktionerne i drevene og lukker dem ned i tilfælde af, at der opstår tvivl.

Initiativet til at udvikle dette produkt kom fra kunder, der ønskede at kombinere det bedste af to verdener på den mest omkostningseffektive måde: AS-i Safetys utroligt simple sikkerhedsteknik og den globalt anerkendte drevteknologi fra Bosch Rexroth. Udviklingen af løsningen gik meget hurtigt, idet de to producenter stak hovederne sammen og fandt en fælles løsning på udfordringen. Meget enkelt? “Jeg må indrømme, at det var en hård opgave at få arbejdet gjort,” siger Jochen Bihl. “Men det var absolut besværet værd.”

”Det produkt, der kom ud af det, kan med rette beskrives som et ægte multitalent”


Uden overdrivelse kan det siges, at det produkt, der kom ud af det, med rette kan beskrives som et ægte multitalent. Den nye AS-i Safety Gateway til CIP Safety kombinerer to AS-i Masters i to AS-i netværk. Dette giver op til 62 to-kanals sikkerhedsindgange samt yderligere tre, der er integreret direkte i gatewayen. Antallet af sikkerhedsudgange er også imponerende: Seks hurtige, elektroniske sikkerhedsudgange integreret direkte i gatewayen giver højere hastighed og sikrer, at den teknologiske forbindelse fra AS-Interface til CIP Safety er i stand til at håndtere kraftfuld drevteknologi. Og det bedste af det hele er, at ved at anvende SafeLink, den sikre forbindelse fra Bihl+Wiedemann, kan gatewayen udvides til næsten 2.000 sikre ind- og udgange – uden ekstra omkostninger.

Druck

Gatewayens egenskaber er dog langt fra det hele. Med CIP Safety på Sercos-bussen reduceres også antallet af kabler og dermed omkostningerne: Der er kun et kabel: Sercos-kablet, der overfører både styringsdata og sikre data. Og drev med integreret sikkerhedsteknologi er udelukkende forbundet via Sercos-kablet. Det betyder, at der ikke er behov for ekstra kabler, eksempelvis til sikker nedlukning af drev.

Ønskes der korte svartider? Det er meget enkelt: Kommunikation via Sercos er hurtig, fordi sikkerhedsprogrammet kører direkte i gatewayen og kommunikerer med de sikre drev uden omveje. Dette gør også programmeringen enkel og klar. Den nye gateway fra Bihl+Wiedemann kan således anvendes som en såkaldt CIP Safety Originator uden en yderligere, sikker styring. Det har også den meget positive sideeffekt, at de økonomiske omkostninger bliver væsentligt reduceret.

Sercos-brugere profiterer dobbelt med AS-i Safety Gateways fra Bihl+Wiedemann. For det første overvåges drev på den mest enkle og den mest omkostningseffektive måde, og for det andet kan man udnytte alle fordelene ved AS-Interface i netværk med enkle sensorer og aktuatorer. Med andre ord – alle de fordele ved AS-i, som i løbet af meget kort tid er blevet kendt over hele verden, og som har gjort det til næsten de-facto standard.

For Bihl+Wiedemann er denne innovation en komplettering af vort produktprogram – for AS-Interface et slags kvantespring.

For Bihl+Wiedemann er denne innovation en komplettering af firmaets produktprogram for sikker hastighedsovervågning. I betragtning af den hastigt voksende betydning af dette, har firmaets sikkerhedsspecialister i de seneste år arbejdet på højtryk med udviklingen af højeffektive løsninger. Resultatet er et produktsortiment, der har den samme bredde som de teknologiske muligheder for implementering af sikkerhedsfunktioner, og så multifaceteret, som markedets forskellige krav: Hastighedsmonitorer for sensorer og roterende encodere samt hastighedsovervågning i gatewayen, i modulet eller direkte i drevet. ”Vores produktportefølje er nu så fuldstændig, at vi har det rigtige koncept for næsten enhver applikation”, siger medstifter og administrerende direktør Bernhard Wiedemann, Bihl+Wiedemann GmbH.

For AS-Interface betyder denne innovation måske endnu mere – det er et kvantespring. Fordi den nye gateway dybest set er den første AS-i komponent, der fungerer, ikke kun som sikkerhedschef for sensorer og aktuatorer og som dataleverandør til et højere fieldbus-niveau, men også som en sikkerheds-PLC, der selvstændigt udfører styringsopgaver inden for drevteknologi.