Nyt tællermodul i IP67 (BWU3453)

Særlige krav kræver ofte også særlige moduler. Det er tællermoduler et godt eksempel på. Ud over de allerede eksisterende AS-i-tællermoduler i IP20, IP65 og IP67 har Bihl+Wiedemann udvidet sit sortiment med endnu et tællermodul i et lille blåt IP67-kabinet. Modulet har to en-kanals indgange til standardsensorer, der forsynes fra AS-i. AS-i tilsluttes via AS-i-profilkabler, mens periferitilslutningen sker via to M12-hunstik. Modulet tæller impulserne opad og nedad og udsender resultatet som en 16-bit-værdi via AS-i. Via AS-i-parametre kan modulets indgang stilles på startværdien, tællerretningerne kan defineres, og de to kanaler kan frakobles enkeltvist.

Nyt tællermodul i IP67 (BWU3453) fra Bihl+Wiedemann