Den digitale evolution

Interview med Marcel Hilsamer, produktchef hos Bihl+Wiedemann

I dette særnummer af ASi MASTER NEWS er der blevet skrevet meget om den spændende udviklingshistorie og den enorme forøgelse af kapaciteten som ASi-5 byder på. Men præcis hvordan kan brugerne af AS-Interface udnytte dette teknologiske kvantespring? I dette interview med ASi MASTER NEWS har Marcel Hilsamer, produktchef hos Bihl+Wiedemann, konkrete svar på de meget praktiske spørgsmål.

ASi MASTER NEWS: Marcel Hilsamer, lad os starte med et meget simpelt spørgsmål: Som efterfølger for ASi-3 skulle der rent logisk være kommet ASi-4. Hvorfor hedder det nyeste innovationsniveau for AS-Interface ASi-5?

Marcel Hilsamer: Der er to hovedårsager til dette. For det første ønskede vi at anskueliggøre størrelsen og betydningen af ​​dette udviklingstrin. For det andet ønskede vi også at undgå, at industrien og brugerne fik det indtryk, at det nye innovationsniveau udelukkende var designet til Industry 4.0. Industry 4.0 er en meget vigtig driver for ASi-5, men det er ikke den eneste. Det overordnede koncept for udviklingen af ​​ASi-5 var at gøre det så enkelt som muligt for brugerne af AS-interface at drage fordel af digitaliseringen – ikke kun i den såkaldte ’Fremtidens intelligente fabrik’, men også her og nu på vejen hen mod denne fabrik.

ASi MASTER NEWS: Hvad betyder det konkret?

Marcel Hilsamer: I nye maskiner har den aktuelle trend hen imod integration af intelligente sensorer i de nye løsninger baseret på Industry 4.0 betydet højere krav til hastighed og mængden af ​​data. Takket være ASi-5 er AS-Interface nu godt rustet til denne udfordrende fremtid og fortsætter med at give brugerne absolut investeringssikkerhed. Og selv i de mange anvendelser hvor højere ydelse stadig ikke er absolut nødvendig, kan ASi-5 generere betydelig merværdi – fra eksempelvis udvidet og præcis diagnostik på den enkelte sensor eller aktuator til omkostningseffektiv realisering af høj I/O tæthed i netværket. Med vores nye ASi-5 Digital Modul BWU3164 er det nu muligt, ved blot at bruge en enkelt ASi-slave, enkelt og effektivt at indsamle data fra op til 16 sensorer, uanset hvor de er placeret.

ASi MASTER NEWS: Så ASi-5 følger brugeren i dennes eget tempo ind i digitaliseringsverdenen?

Marcel Hilsamer: Det er rigtigt. Måske ville “Den digitale evolution” være en passende overskrift. Enhver, der allerede bruger AS-Interface som kablingssystem i deres maskine, kan roligt se frem til fremtiden. De nye ASi-5 slaver kan bruges på steder, hvor der stilles højere krav til funktionalitet, og andre steder kan man fortsætte med at bruge eksisterende ASi-3 slaver. Som et komplet system viser AS-Interface sin fulde styrke, især i blandede netværk med både ASi-3 og ASi-5. Det er eksempelvis den enkle kabling med kun ét kabel til strømforsyning og data, muligheden for til enhver tid at kunne forbinde slaver til det gule profilkabel og den høje fleksibilitet ved brug af applikationsspecifikke slaver.

ASi MASTER NEWS: Hvad er forudsætningerne for, at ASi-3 og ASi-5 kan anvendes i samme netværk?

Marcel Hilsamer: I eksisterende systemer skal der kun bruges en ASi-5 / ASi-3 gateway. Ellers er der ingen begrænsninger. ASi-5-enheder kan til enhver tid og uden særlige foranstaltninger bruges parallelt med ASi-3-enheder i et eksisterende eller et nyt ASi-netværk. Hvis det er nødvendigt, er det også muligt at udskifte individuelle ASi-3 slaver med modsvarende ASi-5 slaver.

ASi MASTER NEWS: Skal der anvendes en speciel software til planlægning, konfiguration og parametrering af ASi-5 netværk?

Marcel Hilsamer: Nej, softwaren er stort set den samme som den, der anvendes til ASi-3. Alt, hvad man behøver for at bruge den til ASi-5, er en simpel, gratis opdatering. For at imødekomme kravene til det nye innovationsniveau har vi allerede implementeret størstedelen af modifikationerne i de seneste softwareopdateringer til ASIMON360 og ASi Control Tools360. Dette gælder i øvrigt for en hel række yderligere produktforbedringer i de seneste år, som allerede er tilpasset til ASi-5.

ASi MASTER NEWS: For hvilke applikationer kan det lønne sig at skifte til ASi-5 nu?

Marcel Hilsamer: Efter vores opfattelse er det primært applikationer, der kræver høje transmissionshastigheder eller øgede datamængder – eksempelvis hvor mange I/O-data skal indsamles på en snæver plads. Selv med integrationen af ​​intelligente sensorer, såsom IO-Link sensorer, vil ASi-5 gøre tingene endnu nemmere. Og de nye, mere kraftfulde standardmoduler med op til 16 indgange, kan erstatte mange dyre feltbus-løsninger i et anlæg.

ASi MASTER NEWS: Vi har allerede talt om systemets bagudkompabilitet. Men er den producent-uafhængige kompabilitet med andre systemer stadig tilgængelig med ASi-5?

Marcel Hilsamer: Selvfølgelig. Som hidtil forbliver AS-Interface med ASi-5 en standard, som sikrer kompatibilitet mellem komponenter fra alle producenter, ikke kun udviklingspartnere. Alle produkter med ASi-logo kan arbejde sammen i et fælles netværk og kommunikerer nemt med hinanden. Så der er fortsat en ASi-løsning til ethvert problem.

ASi MASTER NEWS: AS-Interface er kendt for at være særlig velegnet til sikkerhedsapplikationer. Skal sikkerhedskoncepterne med ASi revideres med introduktionen af ​​ASi-5?

Marcel Hilsamer: ASi Safety er allerede integreret i de nye ASi-5 / ASi-3 Gateways fra Bihl+Wiedemann. Det betyder, at der absolut ikke er behov for ændringer af nogen art til eksisterende sikkerhedskoncepter, men at man kan fortsætte med at bruge alle de eksisterende komponenter til at forbinde parallelle ASi-5 standard-slaver.

ASi MASTER NEWS: Ud over de tre kombinerede ASi-5 / ASi-3 Gateways introducerer Bihl+Wiedemann direkte efter premieren på ASi-5 med tre digitale I/O-moduler, et tællermodul og en ASi-5 Slave / IO-Link Master – henholdsvis i IP67 og IP20 – en hel række nye produkter. Kan du afslutningsvis give os en ide om, hvilke nye produkter Bihl+Wiedemann er ved at udvikle?

Marcel Hilsamer: Men med glæde. Højt på vores dagsorden er for det første flere moduler med høj datakapacitet. Desuden arbejder vores udviklingsafdeling selvfølgelig på yderligere versioner af AS-5 / AS-3 gateways til integration i andre feltbusser.

ASi MASTER NEWS kan downloades her: https://www.bihl-wiedemann.de/dk/virksomheden/nyheder/asi-master-news.html