Intelligent ekstrafunktion med Bulkscan: Volumenflowmåling

Bulkscan LMS511 måler bulkmateriale på transportbånd – pålideligt, berøringsløst og vedligeholdelsesfrit. Intelligente ekstrafunktioner som kontrol af båndløbet, læsseposition og niveau sørger for procesoptimering og advarer mod skader på anlæget.

> Båndvægte vejer bulkmaterialet. Men bulkmaterialets densitet er ikke altid homogent. Temperatur, fugtighed og andre faktorer kan øge volumenet. I praksis kan der opstå problemer, når bulkmaterialet overskrider anlæggets eller efterfølgende processers volumenkapacitet. Materialet hober sig op, og processen afbrydes, da de efterfølgende maskiner blokeres. Det er specielt ærgerligt, hvis maskiner og transportbånd også beskadiges af overbelastningen. 
Bulkscan® fra SICK er med sin laserbaserede volumenmåling en sikker og effektiv løsning. Ved den direkte måling med laser aftaster Bulkscan® transportbåndets konturer ovenfra og nedefter. Derved bestemmer den bulkmaterialets tværsnit ud fra det aftastede materiales konturer. Sammen med transportbåndets hastighed beregner Bulkscan® volumenet. Med volumenmålingen optimerer sensoren produktionsforløbet og øger processens kvalitet.

Robust og pålidelig – også under ekstreme vejrforhold
I miner er det ikke kun mennesker, men også maskiner, der stilles over for store udfordringer: Støv, vind og vejrlig samt store temperaturforskelle udgør en belastning for teknikken. Driftsafbrydelser er forprogrammerede; omkostningerne stiger. Netop under sådanne forhold er det vigtigt at opretholde produktionsprocessen ved hjælp af pålidelige og præcise målinger. 
Takket være den af SICK udviklede Multi-Echo-teknologi måler Bulkscan® også præcist under meget dårlige vejrforhold. Heller ikke dårlige synsforhold udgør et problem for volumenflowmåleren. Bulkscan® LMS511 er beregnet til at kunne arbejde vedligeholdelsesfrit. Takket være det pålidelige hus og den integrerede opvarmning lykkes det uden problemer udendørs – selv ved temperaturer mellem −40 og +60 °C.

Volumenflowmåling med intelligente ekstrafunktioner
I mineindustrien transporteres ofte groft materiale. Båndvægte måler imidlertid kun bulkmaterialets vægt. Det er en ulempe, for store klippeblokke kan efterfølgende blokere processen. Derfor måler Bulkscan® udover volumen også bulkmaterialets højdeprofil. Dermed kan store klippeblikke rettidigt fjernes fra transportbåndet, så blokeringer på efterfølgende anlæg forhindres.
En anden af laser-volumenflowmålerens funktioner er at bestemme bulkmaterialets tyngdepunkt. Det er især denne funktion, der øger driftssikkerheden. På basis af målingen af bulkmaterialets højde beregner Bulkscan®, hvordan materialet vender. Hvis tyngdepunktet er for langt til højre eller venstre på transportbåndet, gør Bulkscan® opmærksom på det. En ensidig belastning kan nemlig beskadige transportbåndet. Gennem overvågning af bulkmaterialets kanter forhindres det også, at materiale falder ud af transportanlægget.

Et transportbånd, der har forskudt sig, nedslides hurtigere. Sensorens intelligente båndløbskontrol advarer derfor mod forskydninger på transportbåndet og registrerer bulkmaterialets læsseposition og -grænse.

Kommunikativ, bagudkompatibel, klar til Industri 4.0
Kommunikation med overordnede kommunikationssystemer er uundværlig for et sikkert produktionsforløb. Bulkscan® transmitterer data hurtigt via Ethernet TCP/IP. Farer opdages rettidigt, og processer optimeres – i tide og uden at produktionen afbrydes. Bulkscan® kan direkte tilsluttes en overordnet PLC og sikrer dermed komplet funktionel integration. Takket være den hurtige installation er sensoren klar til brug i løbet af kort tid. En intuitiv brugerflade letter desuden styringen af sensoren. 
Via det analoge modul BAM100 kan man desuden indlæse og vise analoge strømværdier i området 4 … 20 mA. I den forbindelse konverterer modulet alt efter behov digitale signaler til analoge – og omvendt. Denne “bagudkompatibilitet” gør det muligt også at integrere laser-volumenflowmålere i ældre anlæg.

Bulkscan® fra SICK kan derfor anvendes fleksibelt. Udover de traditionelle anvendelsesområder inden for minedrift kan den også anvendes ved lastning af godstog. Også fødevareindustrien satser på Bulkscan® LMS511. Takket være den intelligente volumenmåling udgør densiteten ikke noget problem for flowsensoren, uanset om der er tale om kartofler, sojabønner eller spinat. (fd/tm)

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk 
> Online produktkatalog

Tilmeld  – Nyhedsbrev
Følg SICK på Linked-in