WAGO Denmark A/S

TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer, der sender de rigtige signaler

08c02552WAGO supplerer sit program af TOPJOB® S-rækkeklemmer med nye sensor-/aktuatorklemmer. Maskinstyringer kan nu fortrådes sikkert og pladsbesparende takket være et lille pladsbehov pr. sensortilslutning og integreret Push-in CAGE CLAMP®-teknologi.

Med en delingsbredde på kun 3,5 mm pr. tilsluttet sensor tillader WAGO’s nye TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer i serie 2000, at der tilsluttes mange sensorer på mindst mulig plads. Disse klemmer egner sig perfekt til ledertværsnit på 0,34 – 0,75 mm², som normalt anvendes til sensorer og aktuatorer. De passer også fint til små klemkasser i et anlægs decentrale periferi og til installationer i centrale styreskabe.

Dobbelt strømskinne til endeløs laskning
Sensor-/aktuatorklemmerne inddeles i mange potentialniveauer (+/-) og ét signalniveau. Potentialniveauerne anvendes til strømforsyning og evt. til jording af sensorerne. Signalniveauet giver mulighed for at videreføre koblingssignaler fra sensorer til aktuatorer.

En særlig egenskab ved de nye sensor-/aktuatorklemmer er det 7 mm brede klemmehus, hvor der er anbragt 2 tilslutninger. På potentialniveau rummer klemmehuset strømskinner med hver to tilslutningspunkter  og to tilsluttede laskeåbninger. Det gør det muligt at udvide de positive og negative potentialer uendeligt ved hjælp af standardkamlasker med lige polantal – uden polbegrænsning. Ved hjælp af kamlasker i forskellige farver bliver tildelingen af potentialer lettere. På signalniveau er de to strømskinner til signalgennemføring anbragt elektrisk adskilt fra hinanden og giver således den lille delingsbredde på kun 3,5 mm pr. sensor.

Funktionel tildeling med opmærkningsstrimler
WAGO‘s nye TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer kan opmærkes hurtigt og entydigt med opmærkningsstrimler, som ikke dækker laskeåbningen. WMB-mærkeskilte kan også anvendes. Klemmerne har to opmærkningsåbninger: en på toppen og en i siden. Det gør det nemt at læse opmærkningen, uanset hvilken vinkel klemmen er blevet installeret i.

Sikkerheden bevares
De farvede lederindføringsåbninger på de nye klemmer gør det lettere at tildele lederne til de pågældende tilslutningspunkter. Desuden er LED’er, lasker og opmærkningsmaterialer altid tydelige – også i fortrådet tilstand. Dette entydige design giver et hurtigt fortrådningsoverblik og gør kontrollen af de opbyggede koblinger lettere.

WAGO’s nye TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer i serie 2000 fås i forskellige versioner.