WAGO Denmark A/S

Nyt koncept for applikationsbaseret controllerredundans

08c02598Med to parallelle controllere øges tilgængeligheden af alarm- og overvågningssystemer betydeligt.

På den nyligt afholdte offshoremesse i Hamborg præsenterede WAGO et nyt koncept for skibscontrollerredundans, der vil øge tilgængeligheden af alarm- og overvågningssystemer betydeligt. Det særlige ved denne redundansløsning er, at systemet er baseret på Modbus-TCP-protokollen og standardhardware fra WAGO. Det letter ikke kun idriftsættelsen, men giver også en omkostningsfordel eksplicit for WAGO-kunder ved integration af løsningen i eksisterende automationssystemer.

Som programmeringsmiljø for controlleren anvendes WAGO’s engineering tool e!COCKPIT (CODESYS 3.5). Programmeringsmiljøet kan let downloade PLC-programmet til begge PLC’er samtidig. For at kunne bruge den applikationsbaserede controllerredundans skal der installeres et softwarebibliotek med de nødvendige synkroniseringsfunktioner i master-PLC’en. Biblioteket giver også mulighed for at integrere undernoder redundant ved hjælp af Dual-LAN. Undernoderne, også kaldet smart-koblere, skal ikke programmeres i den forbindelse; de skal kun bootes fra et SD-kort og kan konfigureres via en integreret webserver. De analoge og digitale indgangs-/udgangsmoduler registreres automatisk af smart-kobleren. Ligeledes får den overordnede master-PLC automatisk stillet en procesafbildning til rådighed. Master-PLC’en kan desuden kommunikere med overordnede SCADA-systemer via Modbus-TCP-protokollen. Den redundante tilslutning sker via to adskilte netværk.

Løsningsdesignet svarer til et SPOF-tolerant system (Single Point of Failure), således at fejl, der evt. opstår, f.eks. udfald af spændingsforsyning, LAN-forbindelse, swithes eller controller, altid kan kompenseres uden styring. Fordoblingen af ETHERNET-topologien og den redundante overførsel af meddelelser giver en øjeblikkelig kobling i tilfælde af fejl i netværket.

Kontakt WAGO Denmark A/S for yderligere information: tlf.: 44 35 77 77, e-mail: info.dk@wago.com, web: http://www.wago.dk