WAGO Denmark A/S

Ny strøm- og spændingsenhed til 2-leder-gennemgangsklemme – 2-i-1-løsning

Denne strøm- og spændingsenhed (855-951/250-000) supplerer WAGO’s program af strøm- og energimålingsmoduler med en ny, innovativ løsning. Kombinationen af 2-leder-gennemgangsklemme (95 mm²) og strøm- og spændingsenhed danner et optimalt grundlag for en vellykket energistyring, da strøm og spænding er nødvendigt overalt, hvor der skal måles elektrisk effekt.

Intuitiv og pladsbesparende
Pladsmangel er fortrinsvis et problem i styretavler, når det er nødvendigt at installere flere strømtransformere og spændingsenheder. Også tid og installation spiller en meget vigtig rolle. Strøm- og spændingsenheden har den samme bredde som 2-leder-gennemgangsklemmen (95 mm²) og kan nemt og hurtigt indsættes i laskeåbningen. Slutbrugeren har således ikke brug for nogen yderligere transformere eller monteringsenheder.

Strøm- og spændingsenhed
Desuden er strøm- og spændingsenheden forsynet med en integreret sikring med melder. Dermed gives der en sikker beskyttelse for eftermonterede energimålingsmoduler. Hvis sikringen slår fra på grund af en isolationsfejl, sker der en adskillelse fra nettet. En integreret strømtransformer med et konverteringsforhold 250 A/1 A gør det muligt at udføre en præcis strømmåling i henhold til EN 61869-2 – i nøjagtighedsklasse 0,5. Tilslutningen af strømudgangen er mærket med S1 (sort) og S2 (rød). Via en betjeningsknap kan fleksible ledere tilsluttes og demonteres. Med den 5-polede dimensionering (2 x S1 og 3 x S2) opnås fordele, som f.eks. kortslutning af strømtransformeren (S1 og S2) via en laske (2000-402) eller en direkte stjernepunktslaskning på strømtransformeren. Spændingsudtaget sker via en redundant printklemme.

Overskuelig opmærkning
De optimale opmærkningsmuligheder garanterer en overskuelig opmærkning i styretavlen. Brugere kan vælge mellem gennemgående opmærkningsstrimler (2009-110) eller WMB-multiopmærkningssystemet (2009-115).

Kort sagt er strøm- og spændingsenheden i kombination med de 3-fasede effektmåleklemmer i serie 750 endnu et skridt i retning af en vellykket energistyring.

Kontakt WAGO Denmark A/S for yderligere information: tlf.: 44 35 77 77, e-mail: info.dk@wago.com, web: http://www.wago.dk