Nem 3D-måling

SICKs elegante alt i én 3D-visionsensor, er lige så let at betjene som en almindelig sensor. Positionering, justering og detektering af fejl med 3D-kamerateknologi er på hastig fremmarch.

 

trispector1000

>> Mange applikationer kan løses med 2D-vision, men når vi skal have den tredje dimension
med i spil er dette ikke altid tilstrækkeligt, og man bør således overveje at opmåle
sit emne i 3D.
3D måling har dog traditionelt været en stor beslutning at skulle implementere i produktionen
for en virksomhed, grundet den økonomisk tunge softwareudvikling som typisk
har været nødvendig, samt kompleksiteten af den begrænsede fl eksibilitet der kan være
resultatet af applikationstilpasset programmeringsarbejde.
Positionering, justering og detektering af fejl med 3D-kamerateknologi er på
hastig fremmarch i takt med at overkomplekse, dyre og ekspertkrævende systemer
erstattes med billigere og intuitive alternativer. Nu lanceres den elegante alt
i én 3D-visionsensor, der er lige så let at betjene som en almindelig sensor.

APPLIKATIONER OG ANVENDELSESMULIGHEDER
SPÆNDER VIDT F.EKS:
• Pakkemaskiner / positionering og kontrol af indhold
• Fyldstandskontrol i emballage
• Højdekontrol af emner i kasse
• Volumenkontrol / måling af emnestørrelse
• Tælling af korrekt antal i forpakninger

EGENSKABER:
• Afstandsmålingens opløsning spænder fra 20 til 250 tusindedele millimeter
afhængig af model/måleområde.
• Det målte objekt kan opdeles i indtil 2500 scanprofi ler per billedoptagelse.
• Modeller med dækningsområde fra 75 til 650 mm i montageafstand.
Hos SICK sigter vi mod at gøre det nemmere for alle at integrere tekniske
løsninger, hvilket tillige kan tilskrives designet af Trispector1000. Sensoren
indeholder således både kontrolenhed, billedoptagelse samt laserenheden
som udgør en samlet løsning. Alt er kalibreret fra fabrikken så sensoren giver
målfaste værdier. Programmering og omstilling foregår med Sopas brugerfl aden,
hvor alle kan være med.
Implementering i en proces omfatter således kun mekanisk arbejde med at
montere og fortråde sensoren, hvorefter der programmeres med SICKs programmeringssoftware
SOPAS, der tilbydes gratis og kan downloades på www.
sick.dk/sopas.
Givet det simple design i brugerfl aden har erfaringer vist at programmering
af Trispector1000 på en gennemsnitlig opgave typisk kan klares on-site på
under en halv time når alt hardware er monteret og fortrådet.

3d-kontrol_chokolader

Mere Information
Tlf. : +45 4582 6400 | Email: sick@sick.dk
SICK.dk/trispector