Ny brochure om forbindelsesteknik til fremtidens eMobility

ODU lancerer en 20-siders oversigt over forbindelsesteknik til elektrisk drevne transportmidler. Det er et marked i eksplosiv vækst med nogle ganske særlige krav til konnektorerne – ikke mindst på grund af de meget store ladestrømme, der ofte er i spil

Foreløbigt er eMobility nok nærmere ”til lands” end ”til vands og i luften”, men elektriske transportmidler kan allerede nu ses flere andre steder end på landevejene. Ud over elbiler og el-cykler er der i dag flere producenter af elmotorcykler, som har rækkevidder og ydelser, der godt kan hamle op med de modeller, som kører på fossile brændstoffer.

Endnu er verden meget ung med hensyn til implementering af ladestationer til køretøjer, skibe og på sigt fly, droner og autonome hybridrobotter. Men for at de forskellige mobile transportmidler kan anvendes hensigtsmæssigt, kræver det en nem adgang til opladning. Dette stiller krav om ultrakorte ladetider, og det bliver mere udtalt inden for alle sektorer. De stigende ladestrømme udfordrer kontaktteknologien. Dette sammen med andre krav som robusthed, pålidelighed og lang levetid, er udfordringer som ODU tager op med udvidelsen af sit eMobility-program, der er baseret på de meget robuste og pålidelige produkter inden for familierne af TURNTAC, LAMTAC, SPRINGTAC og STAMPTAC konnektorer.

Den nyeste brochure om produkter til eMobility fra ODU tager hensyn til de mange nye behov, som elektriske transportmidler stiller. Det handler jo om langt mere end bare ladestrømme. Også internt i køretøjerne til sammenkobling af motordrev, styringer, og batteripakker er der brug for forbindelsesteknik, som både kan give de nødvendige høje strømniveauer og de signaler, der skal monitere varme, coulomb-værdier eller andre parametre, der er afgørende for køretøjernes pålidelighed.

Den nye 20-siders eMobility-brochure omfatter såvel standardprodukter som de løsninger, ODU kan levere som kundespecifikke modeller, hvad enten det drejer sig om prisoptimerede små styktal eller volumenprodukter til prisfølsomme applikationer. ODU tager med sit eMobility-program hensyn til det høje innovationsniveau, der præger – især – småserieproduktion af nye og smarte transportformer med elektrisk fremdrift.

Man kan downloade brochuren på ODU eMobility eller henvende sig til ODU Denmark og få en fysisk kopi af brochuren – i begge tilfælde på engelsk eller tysk.

ODU viser sine eMobility-løsninger frem ved High Tech Summit, DTU Lyngby, den 10.-11. oktober 2018.