Forsvarsindustrien har brug for sikre forsyningskæder – sådan løfter ODU opgaven

ODU’s forbindelsesløsninger er en integreret del af den globale forsvars- og sikkerhedsindustri. Special-stik er med til at sikre, at soldaternes udstyr er funktionsdygtigt under alle betingelser.

Men for en leverandør til forsvaret er det ikke nok at have produkter, der lever op til de særlige krav, der gælder i sektoren. Mindst lige så vigtigt er det at sikre stabil produktion og levering – især i en tid med øgede geopolitiske spændinger.

– Netop det er for øjeblikket hårdt arbejde, forklarer Mads Haastrup, salgschef i ODU Denmark.
– Især på grund af to faktorer: Efterspørgslen på forsvarsteknik er øget markant. Det betyder et større pres på producenterne. De skal øge produktionen og fortsat levere den ønskede høje kvalitet – til den aftalte tid. Samtidig betyder de geopolitiske spændinger, at forsyningskæderne skal sikres ekstra godt. De skal fortsat kunne fungere effektivt, pålideligt og upåvirket af politiske konflikter og forandringer. Det kan være en kompliceret opgave, som kræver indsigt i ikke kun egne, men også underleverandørernes forsyningskæder.

ODU’s produktchef Simon Köhler (tv) og nordisk salgschef Mads Haastrup (th) arbejder begge på at sikre forsyningen af forbindelsesteknik til forsvarsindustrien.

Afhængig af underleverandører

Mads Haastrup understreger, at virksomheder i forsvarssektoren ligesom andre industrivirksomheder er afhængige af deres underleverandørers leveringsevne.

Underleverandørerne kan være spredt over et stort geografisk område, og globale forsyningskæder kan påvirkes af konflikter, handelsrestriktioner eller naturkatastrofer. Derfor skal man løbende revurdere risikoen i sine etablerede globale forsyningskæder ud fra den aktuelle geopolitiske situation.

ODU’s produktchef Simon Köhler (tv) og nordisk salgschef Mads Haastrup (th) arbejder begge på at sikre forsyningen af forbindelsesteknik til forsvarsindustrien.

– Vi skal styrke vores modstandsdygtighed mod de omstændigheder, der for tiden giver usikkerhed og begrænsninger i vores evne til at levere kritiske produkter til sikring af vores samfund. Det kræver en strategisk diversificering af leverandørgrundlaget og en kritisk analyse af virksomhedens nuværende supply-chain. Oven i de nye politiske spændinger betyder den accelererende teknologiske udvikling en hyppig tilpasning af udstyr og systemer med en stadig kortere time-to-market. Også derfor er det nødvendigt at gennemtænke supply-chain strategien og lave en detaljeret risikoanalyse for at kunne sikre den fremadrettede produktion og holde den ønskede kvalitetsstandard, siger Mads Haastrup.

ODU begrænser risici

Forsvarsindustriens forsyningskæder skal sikres, og ODU løfter sin del af opgaven. Da ODU’s forbindelsesløsninger er en integreret del af den globale forsvars- og sikkerhedsindustri arbejder man fokuseret med at minimere risici.

– Vi imødegår de mange udfordringer med et strategisk fokus på at minimere risikoen og sikre leveringsevnen. Det gør vi bl.a. ved at øge den vertikale integration og ved at fordele vores produktion på flere lokationer, siger Mads Haastrup.

Cirka 80% af fremstillingsprocesserne i ODU’s produktion og udvikling foregår inhouse: Værktøjsfremstilling, stansning af kontakter,  kabelmontage – alt foregår internt. Den høje vertikale integration begrænser risici ved mangel på delkomponenter og gør det muligt for ODU effektivt at udvikle løsninger med specifikke krav, og minimerer samtidig afhængigheden af eksterne leverandører.

Flere lokale produktionsanlæg sikrer leveringsevne

ODU implementerer redundante forsyningskæder og produktionsprocesser i egne produktionsfaciliteter i Tyskland, Rumænien og Mexico. Det gør, at handelsrestriktioner, embargoer eller globale transportproblemer i høj grad undgås. Ud over det udvikler ODU samarbejdsmodeller med eksterne partnerfirmaer, og serieproduktionen af visse produkter er duplikeret for at sikre forsyning og fleksibilitet.

Nøje planlægning i samarbejde med kunderne

ODU hjælper kunderne med at planlægge og integrere stikforbindelserne i kundens systemer på et tidligt tidspunkt, så de kritiske komponenter leveres inden for aftalte leveringstider. Risikominimerede forsyningskæder, især for kritiske komponenter, sikrer succes. I relation til eventuelle kritiske tredje parts produkter, sikres disse ved proaktivt at etablere langtrækkende ramme- og leveringsaftaler.
– ODU’s strategi sikrer ikke kun forsyningskæden, men gør det også muligt at reagere fleksibelt og rettidig på ændrede geopolitiske forhold. ODU er og bliver dedikeret til at levere produkter og pålidelighed til globale forsvarskunder, slutter Mads Haastrup.