Korrosionsbestandige stik til forsvarsteknikken

Marinebronze anvendes blandt andet til ODU’s AMC® T stikforbindelser med Expanded Beam teknologi.

Ekstreme belastninger med fugt, saltvand, snavs og vibrationer er dagligdags vilkår i forsvaret. Derfor skal soldaternes udstyr opfylde særligt høje krav til robusthed og pålidelighed.

Det gælder også de stik, der kobler udstyret sammen, hvad enten det drejer sig om personbåret materiel eller udstyr monteret i køretøjer. Hvis saltvand, snavs og andet forringer ydeevnen, kan det få alvorlige konsekvenser, begyndende med tab af data, over forringede muligheder for kommunikation til risiko for soldaterne og den mission, de udfører.

For at sikre højeste ydeevne under selv de vanskeligste forhold er det afgørende at anvende højkvalitets materialer, belægninger og forseglinger. Det øger udstyrets robusthed, forlænger levetiden og højner styrkens beredskab.

Maksimale krav til korrosionsbestandighed

Stikforbindelser skal opfylde kravene til korrosionsbestandighed i elektroniske systemer. De må ikke kunne påvirkes af saltholdig luft og vand, skiftende temperaturer eller hård mekanisk belastning. Derfor har ODU til sine stik udviklet en særlig tin-nikkel belægning, der har vist sig ekstremt modstandsdygtig. Legeringen er testet i omfattende salttåge-test over lang tid og under simulerede militære betingelser. Løsningen beviste fremragende korrosionsbestandighed, selv under ekstreme forhold. Stikkenes elektriske ydeevne forblev upåvirket. Det betyder bl.a. reducerede udgifter til service og reparation og øget systemadgang under militære indsatser.

Tætnings-teknologi til ekstreme betingelser

For at saltvand ikke skal trænge ind i stikkene, har ODU udvalgt højkvalitets materiale som marine bronze, der tåler de aggressive betingelser i det maritime domæne. Her gælder det om at beskytte både elektronik og mekanik. Alt efter den konkrete anvendelse konfektioneres kabler og stik, så de indfrier de høje krav bl.a. via sindrige kombinationer af O-ringe, wire-seals, smarte geometrier og kraftfulde indkapslinger.

Forbindelsesløsningerne er beskyttet mod støv, slam, kemikalier, olie og brændstof m.m. jævnfør ISO 16750-5. De opfylder også beskyttelsesklassen IP6K9K og kan dermed også tåle højtryksrensning.

ODU AMC® T – robuste stik til militære anvendelser

Ud over at sikre tætte og pålidelige forbindelser er ODU‘s AMC® serie T kendetegnet ved en robust afskærmning mod ekstreme vibrationer. Netop rystelser og vibrationer er hverdag i det militære domæne, og serien er udviklet til netop at modstå disse påvirkninger. Hverken fugt, støv eller skidt kan trænge ind i stikforbindelserne. Dermed sikres en konstant høj ydelse af det udstyr, hvis pålidelighed er helt afgørende soldaternes sikkerhed og for den mission, som de skal udføre.

Billedtekst: Marinebronze anvendes blandt andet til ODU’s AMC® T stikforbindelser med Expanded Beam teknologi.   

Få alle detaljerne om ODU AMC® T stikforbindelser