Mobil-Gateway: fleksibel dataovervågning

TDC-e er en mobil gateway, som opsamler, behandler og videresender data i realtid. Den skaber overblik med fjernadgang til Dashboards. Dermed er den ideel til opgaver, hvor man ønsker at få sensordata fra svært tilgængelige steder

>> TDC-e håndterer alle gængse interfaces og op til 16 sensorer på en åben ”Industrial Internet of Things” (IIoT) platform. Den linker sensorer og maskiner sammen, og sikrer pålidelig netværkskommunikation. Men udover bare at transmittere data til den ønskede platform – fortrådet, trådløs eller med SIM-kort (M2M) kan den også analysere og evaluere data lokalt.

Anvendelsesmulighederne er mange og allerede i dag anvendes TDC-e til at overvåge niveauer i siloer eller tanke, men også når man ønsker at kombinere informationer om fx lastbilers GPS-placering, benzinniveau, og restlastekapacitet. Således kan man opsætte brugerdefinerede realtids SMS’er, når tanke er tæt på at være fyldte/tømte og sende beskeder om hvor lastvogne med ledig kapacitet er henne. TDC-e gør proces-, status-, og diagnosedata mere tilgængelig, hvilket igen gør muligheden for at planlægge og forudsige vedligeholdelsesopgaver bedre. Evnen til at kunne gribe ind inden noget bryder sammen kan potentielt sparre virksomheder for mange penge.

TDC-e har indbygget grafisk layout, som kan tilgås via en browser, men hvis der er behov for flere lokationer og dermed flere TDC-e tilbyder SICK en kundespecifik cloudløsning (SaaS med API-interface).

TDC-e kan sættes op selvstændigt uden at skulle bindes ind i den fungerende infrastruktur og uden risiko for produktionsforstyrrelse i den daglige drift. Fordelen er, at man kan lave analyser og flytte rundt på udstyret på en fleksible facon.

Kodematch er en anden løsning, som bliver anvendt sammen med Gateway’en. TDC-e’s kodematch-funktion sikrer at hver eneste komponent i en bestemt produktions-lot er korrekt. Den samlede emballage kan bestå af flere komponenter med individuelle koder; for eksempel en kasse og et låg. Ofte vil koderne være placeret således, at det kræver flere kodelæsere for at kunne læse dem. Når koderne er læst, kontrollerer kodematch-funktionen, om både låg og kasse har de rette stregkoder.

Udvikling indenfor packaging går mod større og større variation af produkter og mindre og mindre batch-størrelser. Med de mange produktionsskift er det essentielt at sikre korrekt emballering for at undgå omkostning ved at skulle tilbagekaldeprodukter.

Inden for trafiksystemer, har SICK udviklet et ”Wrong Way Detection” system, der detekterer når køretøjer kører i den forkerte retning. Systemet er baseret på en radarsensor som monitorerer op til to vejbaner samtidigt. Sensoren er koblet op på en TDC-e, som sender Wrong Way advarsler direkte til kundens trafiksystem, samt starter advarselslamper for at advare bilisten on-site. Her er der også mulighed for at sende tekstbeskeder direkte fra enheden. Da TDC-e har et lavt strømforbrug, kan man ved at montere solceller og batteri lave et system, der ikke har brug for yderligere strømforsyning.

Direkte i onlinekataloget: sick.dk/TDCe