Håndholdt CANopen programmeringsværktøj til enkodere og hældningssensorer

PGT-12-PRO er verdens første håndholdte programmeringsværktøj til CANopen
PGT-12-PRO er verdens første håndholdte programmeringsværktøj til CANopen

PGT-12-PRO er verdens første håndholdte programmeringsværktøj til CANopen interface, der konfigurerer absolut- og hældningssensorer. Den er simpel at anvende og kan ligge i lommen. 

>> PGT programmerer allerede AHS/AHM36 absolutenkodere og TMS/TMM hældningssensorer med CANopen eller analog udgang, og via opdateringsfunktionen har man altid adgang til de nyeste varianter og programfunktioner. Det er let at gemme konfigurationsdata på SD-kortet, uploade fra den og simpelt at klone opsætninger til andre enkodere.

Absolutenkodere
Det er slut med manuelt at tildele node-ID til busnoder, kalibrere baud-rater, definere unikke sekvenser til PDO-mapping, opsætte noder til monitorering, fordi det allerede, uden at skulle programmere noget, automatisk ligger i PGT’ens kommunikationsprotokol.
For absolutenkodere kan programmeringsværktøjet justere antallet af pulser, vise den forudindstillede værdi, bestemme rotations- og tælleretningen, sætte samplingfrekvens så hastighed eller temperatur kan bestemmes. Det er også muligt at justere rundaksefunktionaliteten, hvilket betyder at enkoderen AHM36 frit kan tilpasses til ethvert geartrin uden at lave komplekse maskinændringer, nye transmissionsberegninger eller programmering af styring. Når man bruger absolutenkoderen sammen med en wiretræk-adaptor kan antallet af retningsændring anvendes til at fortælle, hvornår det er tid til at skifte wiren.

Hældningssensorer
I CANopen versionen kan PGT-12-PRO bruges til at justere TMS/TMM’s nulposition, x-/y-akser, den forudindstillede værdi, ændringen i rotationsretningen på begge akser og digitale filtrer. Den kan udlæse værdier for x- og y-inklinationsvinklen, og indstille målevinklens øvre/nedre grænseværdier.  Man kan konfigurere det analoge output. Lige som ved absolutenkoderne er node-ID tildeling og baudrater mv. automatiseret uden at man skal programmere noget.
Alt i én løsning til mobilautomation
PGT-12-Pro, absolut enkoderen AHS/AHM36, Wiretræk adapteren ECOline/highline og hældningssensoren TMS/TMM udgør den perfekte alt i en løsning der er let at integrere i CANopen. De imødekommer fundamentale krav til automation af mobile maskiner så som industrielle AGV’ere, landbrugs- og skovningsmaskiner, lige som de er velegnede til bemandede gaffeltrucks.

 

Mere information
Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk

Onlinekatelog: > CANopen programmeringsværktøj, PGT-12-Pro
> Hældningssensor TMS/TMM
> CANopen enkoder AHS/AHM36