3D-vision på Fynbo Foods: Vakuum sikrer holdbarheden

En lille fordybning i marmeladelåget angiver at man har det perfekte vakuum, som sikrer holdbarheden. I industriel produktion med høje styktal og høj hastighed er denne lille forskel svær at opdage med det blotte øje. Fynbo Foods har løsningen

3D-vision-sensoren TRISPECTOR1000 kontrollerer kliklåg på Fynbo Foods A/S

>> Fynbo Foods A/S, en af Danmarks førende producenter af marmelade, syltetøj og frugtpålæg, anvender SICKs TriSpector1000 i sit produktionsanlæg i Vrå til at kontrollere lukningernes integritet. Som producent af økologiske og Fairtrade-produkter står Fynbo Foods for sunde og bæredygtige produkter af høj kvalitet. Derfor var det vigtigt at finde en pålidelig inspektionsløsning til kvalitetskontrollen af lukkede glas. Når marmeladen er korrekt pasteuriseret, har låget en lille bule ned på grund af vakuummet. Hvis der er opstået fejl under pasteuriseringen, buler låget op og hvis man trykker på det afgiver det en kliklyd . Det er TriSpector1000’s opgave at opdage de små afvigelser på lågets overflade. TriSpector1000 kontrollerer to glas pr. sekund. Fejlbehæftede varer fjernes.

“Vi har afprøvet forskellige andre løsninger. TriSpector1000 er den eneste, der har løst opgaven perfekt. Og den er nem at betjene. Jeg har installeret flere og kunne bare kopiere konfigurationen,” forklarer Jesper Juul Nielsen, anlægsoperatør, Fynbo Foods.

Niveautool

TriSpector1000 er en konfigurerbar stand-alone-sensor til omkostningseffektiv 3D-inspektion. Uanset produktets form, farve eller retning klarer sensoren enhver udfordring. Nu er det muligt at kontrollere indholdet i alle dimensioner samt om indholdet er komplet, eller om enheden er tom. Den er ideel til kvalitetskontrollen i fødevare- og emballeringsindustrien. Takket være det intuitive parameteropsætningssoftware er TriSpector1000 nem at sætte i drift og konfigurere. Selv en hurtig udskiftning af en enhed kan foretages uden problemer med genanvendelse af de gemte indstillinger, inklusiv inspektionsområde.

Med TriSpector1000 er det også muligt at etablere kompleks kontrol hurtigt, nemt og med stor driftssikkerhed. Tre forskellige varianter til forskellige arbejdsområder – 56 mm til 116 mm, 141 mm til 514 mm og 321 mm til 1.121 mm – sikrer optimal løsning af opgaven og integration af sensoren i maskinen. Konceptet med kun ét hus sikrer geometrisk stabile og entydige måleresultater. 3D-billedregistrering med triangulation af objekter i bevægelse er stort set uafhængig af objektets egenskaber, baggrundspåvirkninger, belysningsforhold og omgivende lys.

Samtidigt leverer den op til 2.000 3D-profiler pr. sekund – og dermed måleresultater i høj opløsning, som vision-sensoren omregner til mm-værdier, der omgående kan viderebehandles. På den måde kan maskinproducenter og integratorer hurtigt og let duplikere identiske inspektionsopgaver – og for alle tilfældes skyld kan brugeren uden forsinkelse udskifte en enhed, fordi gemte data og parameteropsætninger kan genanvendes. Hvis der er behov for det, muliggør statussignal via digitale udgange og Gigabit-Ethernet-interfacet en hurtig reaktion ved hjælp af proces- eller maskinstyringen.

Emballagekontrol med 3D-vision-sensor TriSpector1000

Læskedrikke, vin, likør, madolie og flydende krydderier: Varer, der er fyldt på flaske, samles som regel i beholdere. Ukomplette, altså defekte beholdere er ikke acceptable. Måske er kartonindholdet ufuldstændigt, eller enkelte flasker er væltet. Derudover er flaskernes låg ofte lakerede i en skinnende farve, eller de har forskellige farver eller den naturlige aluminiumsfarve. Disse optiske forskelle stiller ekstreme krav til kontrollen med 2D-kameraer. For at komme reklamationer i forkøbet er den pålidelige 3D-kontrol en velegnet løsning.

 Registrering og optælling af objekter i en gruppe

Ved “fritløbende scanning” kan TriSpector1000 registrere og tælle flaskehalsene tredimensionelt. Tilpasninger til eventuelle refleksioner på flaskelågene sker via en hældning af kameraet eller via ændrede indstillinger. Ved fejlbehæftede beholdere aktiverer sensoren en udstøder, så operatøren kan korrigere kartonens indhold. I emballageindustrien er det vigtigt, at emballagen kun leveres med komplet indhold. Med Blob-Finderen lokaliserer TriSpector1000 objekter inden for et brugerdefineret område, også selvom objekterne har forskellig størrelse. Dermed kan man automatisk kontrollere, om f.eks. en chokoladeæskes indhold er korrekt.

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk

> Online produktkatalog