3D-LiDAR-sensor til mobile arbejdsmaskiner

Førerassistentsystemer baseret på 3D-LiDAR-sensorer fra SICK detekterer pålideligt de blinde zoner omkring mobile arbejdsmaskiner og advarer rettidigt operatøren mod kilder til fare og uheld.

>> Rangering og baglænskørsel er hyppige årsager til uheld på byggepladser, men også på godstransitområder i havne sker der kollisioner.

Samtidigt er disse brancher under et stort pres for at skulle sikre stor effektivitet. For at udvindingen af råvarer fortsat skal være rentabel, skal arbejdsprocesserne effektiviseres. Byggeprojekter er altid under et stort tidspres, og uheldspotentialet øges på grund af det tætte samarbejde mellem mennesker og maskiner.

Mange kollisioner og uheld kan dog undgås, når maskinoperatøren hjælpes af egnet teknik. Her er en enkelt advarselsfunktion ofte ikke nok – systemet skal også kunne skelne, om objekterne er relevante, så der skal afgives en kollisionsadvarsel. Volumenmæssig registrering af objekter er en afgørende forudsætning for denne differentiering. De til tider barske omgivelsesbetingelser i anvendelsesområderne udgør en ekstra udfordring.
Omgivelserne registreret, faren elimineret
På basis af SICK’s årtier lange ekspertise på området laserteknologi åbner 3D-LiDAR-sensoren MRS1000 nu op for et bredt spektrum af perspektiver til førerassistentsystemer i “udenrigstjenesten”.

Sensoren registrerer op til 55.000 målepunkter på fire lag. For hver målestråle sender MRS1000 tre ekkosignaler og øger dermed antallet af målepunkter til 165.000 pr. sekund. Lagene er anordnet horisontalt over hinanden og spreder sig ud fra sensoren. På 20 m afstand overvåger MRS1000 f.eks. op til en højde på 2,70 m.

Også gravemaskiner drager fordel af MRS1000’s forskellige anvendelsesmuligheder. Således kontrollerer MRS1000 bl.a. gravemaskinearmens bevægelser. Sensoren overvåger alle bevægelige elementers absolutte position i forhold til hinanden, og maskinoperatøren kan tilsvarende tilpasse, accelerere eller bremse bevægelsen.

Garanti for overblik
MRS1000 er baseret på den innovative teknologi HDDM+. Den muliggør måling over store afstande og udmærker sig ved meget lidt måleværdistøj såvel som Multi-Echo-funktion.

Med det individuelt parametrerbare ekkofilter frasorterer 3D-LiDAR-sensoren uønskede måledata og signaler, der forårsages af f.eks. regn, støv, sne og andre forstyrrende påvirkninger fra omgivelserne. Her sker feltanalysen ved stor scanningshastighed og måleområdedækning direkte i sensoren.

Med sin store vertikale åbningsvinkel på 275° dækker MRS1000 et arbejdsområde på op til 64 m. Dermed når MRS1000 inden for et arbejdsområde på op til 64 m alle de områder, der ligger rundt om køretøjet, også de områder, som maskinoperatøren ikke kan se.

Med tre ekkosignaler pr. udsendt målestråle leverer MRS1000 pålidelige måledata, også ved dårlig sigtbarhed eller objekter, der bevæger sig. Afhængigt af anvendelsesforholdene kan der fås ekstra filtre for at øge MRS1000’s driftssikkerhed yderligere.

I havne kan der f.eks. anvendes et tågefilter. Med det eliminerer 3D-LiDAR-sensoren uønskede ekkoer i nærområdet, som kan resultere i, at sensoren fejludløser. I støvede og barske omgivelser i den åbne bjergværksdrift og på byggepladser afblænder et partikelfilter f.eks. støvpartikler som værende urelevante refleksionsimpulser.

Fleksibel ved anvendelse udendørs
MRS1000 er konstrueret så fleksibelt og pålideligt, at den kan anvendes i mange forskellige anvendelsesområder. Huset med tæthedsgrad/kapsling IP67 modstår ikke kun snavs of vejrlig, men også temperatursvingninger mellem –30 °C og +50 °C. Desuden er MRS1000 forsynet med fleksibelt positionerbare tilslutninger, så der stort set ikke er nogen grænser for montagen af flerlagsscanneren. Afhængigt af det individuelle anvendelsesområde kan markkonturerne tilpasses opgaven. Alle fire lag kan desuden parametreres specifikt. MRS1000 konfigureres med det gennemprøvede software SOPAS ET fra SICK. Visualiseringen af sensordataene sker nemt og brugervenligt pr. webserver. (hs)

 

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk 

http://www.sick.dk/mrs1000

Få seneste nyheder, praktiske applikationer, produktlanceringer, messer og events -virksomhedsnyheder.
Samlet nyhedssoverblik direkte i indboksen: Nyhedsbrev
Seneste nyheder fra SICK A/S, følg os på Linked-in