Skærpede krav til elmotorer og omformere per 1. juli 2021

elmotorer frekvensomformere

Målet om at nedbringe udledningen af CO2 i hele verden gør, at kravene til elmotorers og frekvensomformeres IE-klasser bliver skærpet den 1. juli 2021. Læs med og find ud af hvad det kommer til at betyde for dig.

Du finder elmotorer og frekvensomformere i næsten alle bygninger, hvor de er med til at optimere driften. De driver bl.a. alt fra elevatorer, ventilatorer til transportbånd til produktionen.

Heldigvis har elmotorer og frekvensomformere udviklet sig markant gennem de seneste år, og er derfor med til at bidrage til det globale mål om at reducere CO2 udledningen.

Fra den 1. juli bliver kravene til elmotorer og frekvensomformere skærpet yderligere for bl.a. at udfase de mindst energieffektive motorer i markedet.

Skærpede krav til elmotorer og frekvensomformere bliver implementeret trinvis frem til 2023
Små motorer med en effekt mellem 0,12 kW op til 0,75 kW skal fra den 1. juli 2021 alle være i energiklasse IE2, mens elmotorer mellem 0,75 kW og 1000 kW skal være i minimum IE3.

Det har hidtil været muligt, at motorer, som er forsynet af frekvensomformere, kunne være en IE2 elmotorer. Fra den 1. juli 2021 er det ikke længere muligt, da skal alle motorer være IE3.

Sådan bliver de nye regler implementeret trin for trin

Hvilken betydning har Ecodesign for frekvensomformer-applikationer?
Ecodesign standarderne og reguleringerne har en betydelig indvirkning på energibesparelse, og vil i fremtiden give dig energibesparelser i din applikation.

Ved at bruge effektivitetsklasser, øges synligheden af effektiviteten blandt de forskellige komponenter, hvilket resulterer i at ineffektive komponenter løbende vil forsvinde ud af markedet.

IE klassificeringen af motorer og frekvensomformere giver mulighed for at sammenligne komponenter ud fra et energieffektivt perspektiv.

I forbindelse med IES klassificeringerne for frekvensomformer-motor systemer, er en sammenligning mere vanskelig, idet de nøjagtige forhold for systemets komponenter skal kendes.

Få større indsigt i Ecodesignets betydning for frekvensomformer-applikationer

Påvirker Ecodesign motor- og frekvensomformersystemer? 
Standarden IEC61800-9-2, der definerer IE-klasserne for frekvensomformere, definerer også IES-klasserne for motor- og frekvensomformersystemer. “S” tilføjes for at indikere, at klassen er relateret til frekvensomformersystemet (PDS).

Selvom det største potentiale for at opnå energibesparelser findes på systemniveau, ligger kravene til minimumseffektivitet for PDS indtil videre ikke inden for Ecodesign-direktivets rammer.

Få flere informationer omkring Ecodesign hér

Find den helt rigtige frekvensomformer-løsning
Synes du, at det nye direktiv virker uoverskueligt, så giv os et kald. Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige frekvensomformer til din løsning. Også hvis du har behov for en samlet løsning med en elmotorgear og frekvensomformer.

Ring til Sabrina der Hertog på telefon 7312 1230 i dag, og lad os finde den helt rigtige løsning til netop dit behov.