Multisensor til naturlig ventilation

Multisensor

Hidtil har anlæg til naturlig ventilation brugt separate sensorer til at måle temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed. Nu samler en ny multisensor målingen af disse tre vigtige værdier.

Det forenkler dit komfortanlægs kompleksitet, og giver også en stor gevinst for produktiviteten i hverdagen.

Slut med en masse ledningstræk

Et anlæg til naturlig ventilation kræver en masse ledningstrækning. Både til de enheder, som skal kunne åbne eller lukke døre og vinduer til komfortventilation (udluftning)

Men desværre har du hidtil ikke kunne nøjes med én enkelt sensor. For anlægget skal både kende temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed i lokalerne for at fungere optimalt.

Samtidig stilles der forskellige krav til placeringen af de enkelte sensorer. F.eks. skal temperatursensoren helst sidde i skygge, så direkte sollys ikke får den til at måle en for høj temperatur.

Det lægger ekstra meter til ledningstrækket, gør opsætningen mere besværlig, og giver en masse grimme ledninger at se på.

Men det laver vi om på nu med vores særlige multisensor, som vi selv har udviklet.

Sensoren skal stadig placeres højt og i skygge for solens stråler. Men nu skal der kun trækkes én ledning, som bare skal sættes i komfort-indgangen på anlægget.

Multisensor samler målingerne i en enhed   

For multisensoren overtager ”intelligensen” i anlægget. Derved kan den styre, hvad anlægget skal gøre, hvis de tre parametre, som sensoren overvåger, bliver kritiske.

Det gør det nemt at tilslutte enheden – også på eksisterende ventilationsanlæg.

Så med vores smarte multisensor øger du komforten for medarbejderne i hverdagen.


Vil du høre mere om multisensoren?

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne multisensoren, så giv Thomas Behrmann et kald på mobil 6120 5321 eller send en mail til thb@eegholm.dk.

Han kan fortælle meget mere om den nye multisensor-enhed.