Styring af luftkvalitet i pakkerum for medicin med CIMON PLC og SCADA.

 

Med Cimon PLC og SCADA styring sikres overtryk og luftstrøm i sterilrummene hvor medicinen håndteres for pakning. Styring af blæsere sikrer overtryk, og måling af luftstrøm i filteranlæggene sikrer at luften i rummene altid har passere gennem filtrene.

Filtrene overvåges for både brud og tilstopning og tilstanden kan følges så udskiftning kan foretages i god tid så produktionsstop undgås.

Lufttryk og flow registreres løbende og dokumenteres i tidsstemplede log-filer, som kan udskrives i MS Excell.

Systemet styrer 3 rum individuelt, og håndterer i alt 15 analoge tryksensorer og 6 trinløst styrede blæsere.

Elmatech ApS, Hvilehøjvej 7, 4550 Asnæs, tel: 3332 6024, e-mail aut@elmatech.dk  web: elmatech.dk