Kombination af CIMON PLC og CIMON Ultimate Access SCADA = priseffektiv automatisering!

Elmatech ApS har i det forløbne forår afviklet en række projekter, hvor kombinationen af PLC og SCADA har spillet en central rolle. – Projekterne har til formål at sikre luftkvaliteten i rum hvor kritisk processer, -f. eks pakning af medicin, tapning af flydende medicin, fremstilling af emballage til medicin m.m.- finder sted.

Foruden selve styring og overvågning, som finder sted i et styreskab med PLC og HMI skærm, tilsluttes en PC, f. eks i et “remote” kontor, hvor alle forhold kan monitoreres og hvorfra der kan gribes ind hvis der er problemer. – Samtidig kan de løbende driftsdata logges med dato og tidsstempel, således at produktionstilstanden til enhver tid kan dokumenteres.

Elmatech ApS leverer komplette nøglefærdige systemer efter specifikation, men også gerne komponenter og software. Systemerne er lette at sætte op, og udførlig manual medfølger som hjælpefunktioner i programmeringssoftwaren. – Elmatech ApS yder gratis support.

Elmatech ApS, Hvilehøjvej 7, 450 Asnæs, til 33326024 / 26253332,

email:  aut@elmatech.dk, web: elmatech.dk