Phoenix Contact A/S

Power a la Carte – bestil individuelt konfigurerede industrielle strømforsyninger

De ni QUINT Power strømforsyninger fra Phoenix Contact kan bestilles som standardprodukter med skræddersyede indstillinger. Enheden er en reaktion på trenden inden

Enkel ordreproces til skræddersyede strømforsyninger med online konfigurator

for maskin- og systemdrift, hvor et stigende antal modelversioner præsenteres på kortere og kortere tid. De nye strømforsyninger tilpasser sig til de givne betingelser og kan konfigureres fleksibelt.

Skræddersyede produkter til masseproducerede priser – denne udbredte trend på forbrugermarkedet spreder sig nu til den industrielle sektor. Det betyder fordele for kunden, idet skræddersyede komponenter fører til bedre kvalitet og lavere omkostninger. Slutbrugerne er imidlertid sjældent indstillet på at betale højere priser for sådanne produkter.

Med QUINT Power strømforsyningsprogrammet som eksempel demonstrerer Phoenix Contact to fordele ved de produkter, der er til rådighed for brugeren: 1) de kan bestilles prækonfigureret i antal af 1 stk. og 2) de kan betjenes fleksibelt i hele produktets levetid. Dette er nyt inden for disse typer produkter.

Produktionslinjer til strømforsyninger er indtil nu blevet designet til store produktioner. Enhedernes tilgængelige funktioner udvælges på baggrund af kundernes udtrykte krav. Indtil nu er det blevet forudsat, at et højt automatiseringsniveau var påkrævet for at producere standard katalogvarer til en fornuftig pris i højtlønslande. For eksempel tilbydes 12, 24 eller 48 V strømforsyninger generelt med en maksimal udgangseffekt på 960 W. Den udgangseffekt er imidlertid ikke altid optimal for kunden. Hvis for eksempel applikationens kabler er lange, skal udgangsspændingen på enheden være højere end standard 24 V på grund af kabelmodstanden for at sikre, at enheden får de krævede 24 V. Denne værdi kan indstilles manuelt af brugeren direkte på enheden inden for et spænd på 24 til 29,5 V. Det vil dog være tidsbesparende og begrænse fejl at have en strømforsyning, der forsyner den korrekte udgangsspænding

Tildeling af et unikt nummer
Efterspørgslen efter fleksible strømforsyninger med korte leveringstider til konkurrencedygtige priser viser trenden mod digitalisering af hele produktets livscyklus. Ifølge en ikke-repræsentativ brugerundersøgelse står universelle strømforsyninger, som dækker mange applikationer og funktioner på listen af krav. Denne enhed ville i så fald skulle konfigureres og tilpasses til den respektive applikation af brugeren. Den tid, som dette tager, ville være betragtelig og en ulempe for brugeren. På denne baggrund tilbyder Phoenix Contact flere og flere produktkonfiguratorer. Efter en kort forklaring kan brugere udføre ændringer til enhedens opsætning ifølge deres krav med disse værktøjer. De valgte funktioner til en standard strømforsyning konfigureres individuelt på fabrikken via et NFC (Near Field Communication) interface. For at producere, levere og reservere den applikationsspecifikke strømforsyning til en senere ordre, tildeler systemet et unikt nummer. Enheden kan ses i e-shoppen til enhver tid ved at indtaste en kombination af varenummeret og de konfigurerede egenskaber. Informationen gemmes også på NFC chippen på en label på strømforsyningens side. Det betyder, at brugeren hurtigt kan genbestille den prækonfigurerede enhed uden dokumentation.

Overførsel af nye værdier via NFC
Hvis de generelle driftbetingelser ændres (de fleste produktionssystemer udvides eller modificeres i løbet af deres levetid), er de skræddersyede værdier for strømforsyningen ofte ikke længere egnede. For at sikre et højt niveau af effektivitet i hele produktets levetid skal der være fleksible muligheder for at tilpasse enheden til nye krav. Derfor er QUINT Power strømforsyningerne udstyret med et NFC interface. De nye værdier indtastes helt enkelt via en app eller på en pc og overføres via NFC til enheden. Derfor kan en strømforsyning levere den bedste ydelse i mange år fremover. Den samme teknologi anvendes også i Phoenix Contacts skilleforstærkere. Her kan MINI Analog Pro’s indgange/udgange eller signaler konfigureres via NFC direkte i styretavlen.

Dette gør produktvalg nemmere for brugeren og reducerer lageromkostninger. For eksempel kan en maskinproducent lagerføre 24 V strømforsyningen og ændre signalgrænsefladen baseret på kundens krav. Eller en signaludgang konverteres fra digital til analog for at overvåge strøm, spænding eller effekt, ved hjælp af controllernes analoge indgang. I alt er der mere end 40 parametre, som kan konfigureres individuelt til QUINT Power strømforsyninger. Enheden kan dog stadig bestilles med standard konfigurationer og bruges som den er, hvis individuelle konfigurationer ikke er påkrævet.

Strømforsyning med back-up reserver til enhver situation

SFB teknologi udløser standard automatsikringer, så belastninger, der er forbundet parallelt, fortsætter med at køre


SFB teknologi, som er kendt fra tidligere produktprogrammer, yder seks gange den nominelle strøm i 15 ms, hvilket er tilstrækkeligt til at udløse de fleste automatsikringer. Det muliggør pålidelig beskyttelse af 24 V DC kredsløb til en lav omkostning. Det er kun det fejlramte kredsløb, der lukkes ned. Fejlen isoleres og vigtige sektioner af systemet forbliver i drift.

Yderligere har QUINT Power strømforsyningen som standard en statisk og en dynamisk effektreserve. Det statiske boost er altid til rådighed med op til 125% af den nominelle strøm, hvilket tillader bekvem udvidelse af systemet. Samtidig forbliver udgangsspændingen konstant på 24 V, hvilket sikrer en pålidelig forsyning af strøm til de tilsluttede enheder.

I store maskiner eller systemer er det ikke altid muligt at forudsige hvilke elektroniske enheder, der vil koble simultant. Yderligere, vil større startstrømme fra kapacitive belastninger kunne håndteres uden spændingsfald. Hvis en belastning med høj startstrøm kører parallelt med controlleren, vil en strømforsyning uden effektreserve ikke være i stand til at aktivere denne belastning. Derudover vil controlleren fejle, fordi strømforsyningen er overbelastet og udgangsspændingen falder. En effektreserve i strømforsyningen er derfor uundværlig. QUINT Power strømforsyningerne forsyner med den dynamiske boost op til 200% af den nominelle udgangsstrøm i fem sekunder, således at den højere effekt er til rådighed ved en konstant spænding, når enheden er tændt. Overdimensionering af strømforsyningen er ikke længere nødvendigt for sikkert at aktivere store belastninger.

Strømforsyningen udfører også forebyggende, funktionel overvågning til fjerndiagnose. Udgangsspændingen og effekten overvåges permanent, og kritiske situationer vises med LED’er på fronten, potentialefri relækontakt, og aktive signaludgange signaleres til kontrolsystemet, før en fejl rent faktisk opstår.