Pilz Skandinavien

Nyhed: Nu integreret kodning ved alle PSENopt II lysgitre fra Pilz

PSENopt IINu er der ingen grænser for den rumlige placering af lysgitrene. Ved hjælp af kodning forstyrrer lysgitrene ikke længere hinanden, selvom de sidder tæt på hinanden. Dette gælder især, hvis det første lysgitterpars sendeenhed sender stråler hen mod det andet lysgitterpars modtageenhed. Hvis det er tilfældet, konfigurerer du blot lysgitterparrene med forskellige strålekoder! Du kan vælge mellem: “Kode A”, “Kode B” og “ikke kodet”. Kodningen er integreret i alle PSENopt II-lysgitre.

Læs mere her »