Phoenix Contact A/S

Kraftig og skræddersyet

På de nye Quint Power strømforsyninger fra Phoenix Contact kan mere end 40 indstillinger justeres individuelt. Enhederne kan bestilles direkte fra fabrikken med alle de skræddersyede indstillinger, som varierer fra standardindstillingerne. Det integrerede NFC interface gør ændring af signalgrænseflader og karakteristikkurver nemmere end nogensinde før.

De nye Quint Power strømforsyninger kan pakkes ud, installeres i styretavlen og tilsluttes og er derefter i drift i mange år. De er også udstyret med et integreret NFC interface og kan indstilles via mobile enheder eller pc. Det muliggør for eksempel, at signalgrænseflader og karakteristik kan tilpasses præcist til systemets krav. I alt kan mere end 40 parametre skræddersyes. Indstillingerne kan kopieres, hvilket er meget praktisk. Hvis strømforsyningen indstilles en gang, kan indstillingerne nemt overføres til andre enheder med en app eller software. Knappen på fronten til tilpasning af udgangsspændingen og alle øvrige konfigurerede indstillinger kan også beskyttes af et password.

SFB teknologi kan nu også deaktiveres individuelt. Med 6 gange den nominelle strøm i 15 ms udløses almindelige

Enkel ordreproces til skræddersyede strømforsyninger med online konfigurator

automatsikringer sikkert. Det muliggør pålidelig og økonomisk sikringsbeskyttelse til 24 V DC kredsløb. Kun den fejlramte strømvej afbrydes, fejlen lokaliseres og vigtige

systemdele forbliver i drift. Det er nu muligt at bestille en strømforsyning online, som allerede er konfigureret efter kundens ønsker. Efter en kort forklaring af servicen kan brugeren med konfigurationsværktøjet lave de indstillinger for enheden, som passer præcis til applikationen. De valgte funktioner for standard strømforsyningen specificeres med et NFC (Near Field Communication) interface individuelt på fabrikken. For at være i stand til at producere og levere den skræddersyede strømforsyning samt lagerføre enheder til en genbestilling, tildeler systemet et unikt nummer. Kombinationen af ordrenummer og konfigurerede funktioner gør det muligt altid at finde enheden i e-shoppen. Denne information er også gemt i NFC-chippen og på en label på siden af strømforsyningen. Dermed kan brugeren genbestille den forkonfigurerede enhed hurtigt uden dokumentation.

Strømreserver giver øget pålidelighed

De nye Quint Power strømforsyninger er beskyttet mod mekanisk og elektrisk støj, og de er også i stand til at forsyne et bredt udvalg af forbrugere pålideligt. De to strømreserver, statisk og dynamisk boost, anvendes til følgende formål: Systemer udvides ofte over en længere tidsperiode. Her tages der ofte ikke højde for den totale strøm. Med almindelige strømforsyninger falder udgangsstrømmen, og systemet stopper. Med de nye Quint Power fortsætter systemet med at køre, da de kan forsyne op til 125% af den nominelle strøm i længere perioder. Der gives et signal om, at enheden nu kører på statisk boost. Det advarer brugeren om, at belastningen er høj, således at der er tid for brugeren til at reagere. Enkle systemudvidelser er ikke længere et problem. Hvis kapacitive belastninger med høje startstrømme skal startes, eller hvis flere 24 V forbrugere kører samtidigt, forsyner den dynamiske boost op til 200% af den nominelle strøm i fem sekunder. I tilfælde hvor en 20 A strømforsyning er nødvendig, er en 10 A strømforsyning ofte til strækkelig, fordi de høje startstrømme absorberes uden spændingsfald.

 Opdag kritiske tilstande tidligt

LED søjlediagrammet giver opdateret information om den aktuelle udgangsstrøm

Forebyggende funktionsovervågning til fjerndiagnosticering af strømforsyningen er nyttig for at opnå maksimal rådighed for systemet. Takket være konstant overvågning af udgangsspændingen og effekten visualiseres kritiske situationer ved hjælp af det integrerede LED søjlediagram på fronten. Den potentialefrie relækontakt og de aktive signaludgange kan rapportere til controlleren, før et problem opstår. Hvis strømforsyningen forsyner mere end den specificerede nominelle strøm, går enheden i boost tilstand. Strømforsyningen og den tilsluttede forbruger fortsætter med at fungere som normalt, og udgangsspændingen er 24 V DC. Hvis der opstår en anden belastningsforøgelse i statisk boost tilstand, som dynamisk boost også er ude af stand til at absorbere, afbrydes forsyningen. Forebyggende signalering giver mulighed for at reagere tidligt, før en fejl opstår. Hvis for eksempel en langsom motor identificeres, kan den repareres, før andre forbrugere registrerer spændingsfald.

Robust overfor elektrisk og mekanisk støj

Selv det mindste udsving i strøm kan betyde et totalt svigt for systemet. De nye Quint Power strømforsyninger beskytter mod dette: Selv når en komplet sinuskurve svigter ved indgangen i op til 20 millisekunder, forbliver udgangsstrømmen intakt, hvormed de tilsluttede forbrugere kan fortsætte med at køre pålideligt. Beskyttelse imod overspændinger klares af den integrerede gasfyldte overspændingsafleder, som kan aflede flere tusind ampere. Hvis for eksempel en forsyningssikring udløses og en parallel belastning pludselig afbrydes, kan der opstå en asymmetrisk afbrydelse og strømforsyningen kan påvirkes. Det sker for eksempel med nødstopknapper på robotter.

Quint Power er designet specifikt til overordnet systemrådighed og kan køre i omgivelsestemperaturer fra -25 oC til +70 oC. Strømforsyningen fungerer under de sværeste termiske betingelser, selv ved –40 oC og sørger for stabil forsyning til belastningerne. Enheden er også ekstremt modstandsdygtig overfor stød og vibrationer – noget som er afgørende i maritime applikationer: 30 g stød og vibrationer op til 2,3 g resonans er ikke noget problem.

Hvad angår EMC styrke opfylder strømforsyningerne fra Phoenix Contact meget højere krav end det, der normalt er krævet. Selv med dårlig netværkskvalitet fungerer de pålideligt med høj EMC immunitet. Enhederne i Quint Power serien har overspændingsbeskyttelse på nominelt 6 kV. Det er tre gange så meget som krævet af internationale standarder.

Ressource effektiv

Strømforsyningen kan tilpasses individuelt til den specifikke applikation ved hjælp af en app eller software

Høje MTBF værdier (Mean Time Between Failure) på mere end en mio. timer, aktiv funktionsovervågning med DC-OK-LED og potentialefri signalkontakt garanterer en sikker forsyning til alle tilsluttede forbrugere. Enhederne har en høj effektivitet på op til 94 %. De kan afbryde tilsluttede forbrugere ved hjælp af den integrerede sleep funktion, og sparer dermed energi og omkostninger.

Indstil parametre kontaktfrit med NFC

Near-field communication, forkortet NFC, er en overførselsteknologi til kontaktfri dataoverførsel. Afstanden, der kan dækkes, er kun et par centimeter, og der opnås en datahastighed på op til 424 kbps. Med de nye Quint Power strømforsyninger fra Phoenix Contact kan parametre som karakteristikværdier og signalgrænseflader konfigureres hurtigt og nemt med dette interface. Knappen på fronten til tilpasning af spænding kan deaktiveres med en software, som gør, at tilfældige tilpasninger eller forkert brug af knappen ikke længere er muligt. Konfigurerede parametre kan nemt overføres til andre enheder. Da kommunikationsteknologien er kontaktfri og derfor elektrisk isoleret, reduceres risikoen for ESD fejl væsentligt. Parameterkonfiguration er også mulig, mens enheden stadig er i den originale emballage, hvilket giver store logistiske fordele.