Ved du, hvilke krav der er til dit brandventilationsanlæg?

Der bliver stillet store krav til virksomheders sikkerhed, hvad enten det gælder personsikkerhed, materiel eller bygninger. Det gælder også brand- og ventilationsanlæg.

Lovgrundlaget i Byggereglementet og retningslinier fra det Dansk Brandtekniske Institut er vores arbejdsgrundlag i vores rådgivning og dimensionering af korrekt brandventilation.

Myndighederne stiller en lang række krav til brandsikring som er beskrevet i standard for brandventilation DS/EN 12101-2. Brandventilationsanlægget er baseret på up-to-date teknologi af driftsikre kvalitetskomponenter der er tested og CE-mærkede.

Husk det årlige, lovpligtige eftersyn af dit anlæg

Vi hjælper dig med at overholde gældende brandmyndighedsregler med hensyn til overholdelse af regler for dit ABV anlæg og for det årlige, lovpligtige eftersyn.

Skal vi hjælpe dig med at dimensionere dit ABV anlæg?

Få gode råd og sparring af Thomas på ☎ 6120 5321, og husk at vi gerne hjælper dig med at beregne og dimensionere dit næste brandventilationsanlæg.