Slut med fejl og lange svartider – konfigurer din el-tavle inden for 5 minutter

Oplever du fejl og udfordringer med præcis at specificere dine el-tavler? Med vores nye konfigurator kan du indtaste dine specifikationer i vores produktkonfigurator, og pris, styklister og tegninger bliver genereret automatisk.

Slut med fejl og lange svartider - konfigurer din el-tavle inden for 5 minutter

Med konfiguratoren kan du slippe for det trivielle og kostbare rutinearbejde, det kan være at bestille en el-tavle.

Produktkonfiguratoren giver dig væsentlige fordele

  • Nøjagtig specifikation af eltavlen
  • Præcis prisfastsættelse inden for få minutter
  • Hurtigere og lettere projektplanlægning
  • Ensartede produkter
  • Kraftig reduktion af alt trivielt og kostbart rutinearbejde, fra salg til levering


Kort om vores kompetencer

  • Fremstilling af effekttavler, marinetavler, styretavler, fordelingstavler, PLC tavler, MCC tavler, pneumatiktavler og industrigravering
  • Maskindirektivet EN 60 439-1, EN 60 204-1
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen og andre relevante myndighedskrav
  • Amerikanske standarder som UL508

En fast projektleder er tilknyttet hver kunde, hvorved opgaverne løses systematisk og planmæssigt i tæt samspil. Ved større projekter nedsættes der efter behov, tværfaglige projektgrupper, som tilsammen bibringer den fornødne specialviden.

Vi giver dig én fast kontaktperson, som sørger for, at du får nøjagtigt det, du har brug for.

Er du interesseret i at høre om dine muligheder…

…så tag fat i Erling Refsgaard på tel 2463 6634 eller på mail er@eegholm.dk