Skærpede regler for el-motorer per 1. januar 2017

skaerpede-regler-for-el-motorer-per-01-januar-2017

Fra den 1. januar 2017 skal alle el-motorer fra 0,75 til 375 kW overholde IE3 normen

EU har sat krav til elmotorer i størrelsen fra 0,75 kW – 375 kW, som tegner sig for mere end 90 procent af det samlede elforbrug til elmotorer i EU. Den nedre grænse på 0,75 kW svarer til 1 hk, og det er cirka størrelsen på elmotorer i meget maskinudstyr og i en lang række forbrugerprodukter. Den øvre grænse svarer til en motor i en kølekompressor i et større kølehus.

Du er undtaget fra reglen, når…
Kravene gælder ikke elmotorer, som er fuldt integreret i et produkt, for eksempel i en kompressor. De gælder heller ikke særlige elmotorer f.eks. typer, der er bygget til at arbejde helt neddykket i en væske. Der er krav på vej for flere motortyper.

IE2-motorer kan stadig anvendes, hvis de forsynes fra en frekvensomformer.

Læs mere om de skærpede krav på Energistyrelsens hjemmeside


Rådgivning og vejledning

Hos Eegholm kan du naturligvis købe el-motorer, gearmotorer og frekvensomformere, der opfylder kravene fra EU. Vi står klar med råd og vejledning til, hvordan din maskine bliver mere energieffektiv med IE3 motorer, gearmotorer og frekvensomformere.

Vil du vide mere?
Læs mere om de skærpede krav eller kontakt teknisk rådgiver, Gunnar Johannsen på guj@eegholm.dk eller direkte 4059 8508.