SIKKER OPBEVARING AF FARLIGE MEDIER.

DENIOS Systemcontainer

Opbevaring af vandforurenende medier

DENIOS har udviklet systemcontainere til opbevaring i en lang årrække, de bliver typisk fremstillet på bestilling. DENIOS kan levere løsninger til opbevaring, af fra 1 til op imod 144 tromler.

Ekstraudstyr

Alt afhængigt af hvilket medie, der skal opbevares, kan der tilkøbes ekstraudstyr såsom:

Teknisk Ventilation: Til permanent udluftning. Ved aktiv lagring kræves en luftudskiftning på mindst 5 gange pr. time.

Syrebestandige opsamlingskar: Anbefales ved lagring af aggressive medier, herunder syrer, baser mv.

Rullebaner: Dermed optimeres arbejdsprocessen og risikoen for ulykker minimeres.

Slukningsanlæg: Installering af slukningsanlæg bidrager til beskyttelse af medarbejdere og miljøet. DENIOS installerer sprinkleranlæg, halvstationære skumslukningsanlæg, pulverslukkere eller CO₂-slukningsanlæg.

Alarmsystemer, advarselsblink og sirener: Tilstanden af containeren kan derved ses på lang afstand, og advarselsblink kan bruges som eventuel brandalarm.

Systemovervågning/gasalarm: Til overvågning af temperatur, udsugningsluft, luftfugtighed samt sundhedsfarlige gasser. Overvågningssystemerne er fordelagtige, såfremt mediet som opbevares stiller særlige krav til opbevaringen.

Adgangssystemer: Ved siden af de traditionelle mekaniske låsesystemer tilbyder DENIOS også adgangssystemer med fingeraftryk.

Dette er kun en brøkdel af hvad DENIOS kan tilbyde på denne front. Alle ordrer bliver behandlet individuelt efter kundens behov.

Firmaprofil

DENIOS har flere containere stående både nationalt og internationalt og har derfor særdeles stor erfaring med opbevaringscontainere. Som følge af den europæiske harmonisering af tekniske regler, love og forskrifter er der mange tilpasninger og reguleringer på dette område. Ved hjælp af deres internationale netværk indhenter og bearbejder DENIOS den nyeste viden på containermarkedet. På dette grundlag har DENIOS opbygget et program af værdiskabende serviceydelser, som har til formål at hjælpe kunderne med at opnå et sikkerheds niveau, som opfylder egne og myndighedernes krav.

Se DENIOS’ store udvalg af systemcontainere og mange andre produkter i webshoppen

Yderligere information og rådgivning: Tlf. 74 24 40 80 eller e-mail: Info@denios.dk