Sådan beregner du drejningsmoment, inertimoment og effekt på din elmotor

I mange produktionsanlæg spiller elmotorer en vigtig rolle for anlæggets drift. Spørgsmålet er bare, hvilken der er den rigtige.

Her kan en beregning af parametre som drejningsmoment, inertimoment og effekt på elmotoren fortælle dig, hvilken motor der skal vælges til produktionsanlægget. Læs med, og find ud af, hvordan du beregner disse kritiske parametre.

Når du skal vælge den rigtige elmotor til et produktionsanlæg, er det vigtigt at vælge en motor, som har den rette effekt til at løse den opgave, som den skal udføre. Effekten på motoren må hverken være for lille eller for stor.

Er effekten for lav, kan elmotoren ikke levere den nødvendige kraft til, at opgaven kan løses på den ønskede tid. Derved kan produktionsanlægget ikke leve op til kapacitetskravene. Er effekten omvendt for stor, ender det med, at motoren bliver dyrere i drift end nødvendigt. Det giver et øget energiforbrug i produktionsanlægget, som igen er med til at øge omkostningerne ved driften af anlægget unødigt.

Eventuelt kan det være nødvendigt også at tænke en gearing ind i konstruktionen. Enten hvis det ikke er muligt at få en passende elmotor med effekt nok. Eller for at kunne anvende en mindre energiforbrugende elmotor til opgaven.

Derfor er der mange produktionsanlæg, som anvender gearmotorer. Her skal du bruge de samme beregninger, når du skal finde den mest optimale effekt på motoren. Så selv om vi kun snakker om elmotorer i denne artikel, kan beregningerne også bruge til at finde effekten på en gearmotor.

Et praktisk eksempel
Lad os antage, at du har et produktionsanlæg med et transportbånd på 2 meter i længden. Det skal transportere pakker, der maksimalt vejer 1 kg stykket.

Der vil aldrig være mere end 10 pakker på transportbåndet ad gangen, og hastigheden på båndet er 10 meter i minuttet. Af hensyn til den forudgående og videre håndtering af pakken, er der et krav om, at pakken/båndet skal starte og stoppe med en nøjagtighed på 1 mm.

Af andre vigtige parametre for elmotorens effekt ved vi, at trækakslerne i hver ende af transportbåndet måler 80 mm i diameter og hver aksel vejer ca. 1 kg stykket. Selve transportbåndet vejer 10 kg og den lineære styringsfriktionskoefficient er opgivet til 0,3 af producenten.

Spørgsmålet er nu bare, hvor stor effekt elmotoren så skal levere, for at transportbåndet kan bevæge sig med den ønskede hastighed og præcision.

Af sikkerhedshensyn indfører vi en sikkerhedsfaktor på 1,5. Den skal kompensere for faktorer som kan variere over tid. F.eks. luftfugtighed, temperaturforskelle og lignende. Derved bliver beregningerne knapt så afhængige af de aktuelle fysiske forhold, lige som der åbnes op for, at driften kan foregå inden for et vist temperatur- og luftfugtighedsinterval.

Få hér et overblik over hvordan du laver de nødvendige beregninger

Med disse beregninger kan vi nu finde frem til effekten på din motor
Synes du, at beregningerne virker komplicerede og uoverskuelige, kan vi lave dem for dig. Samtidig kan vi finde den rigtige motor og bygge den ind i den løsning, du skal udviklet til dit firma.

Hvis du har brug for hjælp til beregningerne eller til at finde den rigtige motor, så tag fat i Poul-Henning Nielsen på telefon 4035 8654 eller send en mail til phn@eegholm.dk

Læs mere om vores el-motorer og frekvensomformere, som vi har liggende på lager. Så bestil i dag inden kl. 13:00 og vi leverer det til dig dagen efter!