Hvad er forskellen mellem røgudluftning og brandventilation?

Det korrekte udtryk er røgudluftning og ikke røgventilation.

Forskellen på røgudluftning og ABV / automatisk brandventilation ligger lidt i ordene.

Røgudluftning
Ifølge BR18 og DBI retningslinje 027 skal der monteres godkendte vinduer samt motorer, og de skal have en godkendelse, der hedder EN12101-2

Styringen til røgudluftning fungerer med et fysisk tryk som brandvæsnet aktivere ved ankomst.

Brandventilation
Ifølge BR18 og DBI retningslinje 027 skal der monteres godkendte vinduer samt motorer, de skal have en godkendelse der hedder EN12101-2

Styringen til brandventilationen er helt anderledes. Der kan være sammenspil med ABA, Røgmeldere, varmemeldere eller thermomeldere. Der forefindes også erstatningsluft, så man får den korrekte opdrift af røgen, så mennesker ikke bliver kvalt i røgen / gasser.

Der er også et fysisk tryk men brandventilationen er allerede aktiv når brandvæsenet kommer – derfor det hedder ABV anlæg (automatisk brandventilation).

Vil du vide mere…
Vil du videre mere om automatisk brandventilation eller røgudluftning, eller har du brug hjælp til at dimensionere dit brandventilationsanlæg, så kontakt os på telefon 6120 5321.

Du kan også læse mere om det på vores hjemmeside