Er du klar til at tage sikkerheden i din produktion til nye højder med sikkerhedsdørafbrydere?

Her får du nogle af de grundlæggende trin til brug af sikkerhedsdørafbrydere i produktionen…

sikkerhedsafbryder

 • Identifikation af relevante områder
  Start med at identificere de områder i produktionsmiljøet, hvor der er behov for at kontrollere adgangen. Dette kan være områder omkring farlige maskiner, robotceller eller andre risikofyldte områder.
 • Placering af sikkerhedsdørafbrydere
  Installer sikkerhedsdørafbrydere på de relevante døre, der fører til de identificerede områder. Disse afbrydere er normalt monteret på dørrammen og har en bevægelig del, der er forbundet til døren. Når døren åbnes eller lukkes, registrerer sikkerhedsdørafbryderen denne ændring i positionen.
 • Forbindelse til sikkerhedskredsløb
  Tilslut sikkerhedsdørafbryderen til det sikkerhedskredsløb, der kontrollerer maskinens drift. Dette kredsløb kan omfatte sikkerhedsrelæer, sikkerhedsstyrekomponenter eller programmerbare logiske controllere (PLC’er), afhængigt af systemets kompleksitet. Sikkerhedsdørafbryderen fungerer som en inputenhed i sikkerhedskredsløbet og sender en signalstatus (normalt NO – Normalt Åben eller NC – Normalt Lukket) til kontrolsystemet.
 • Definering af sikkerhedsparametre
  Opsætning af sikkerhedsparametre er afgørende for korrekt funktion af sikkerhedsdørafbrydere. Dette kan omfatte indstilling af forsinkelsestid, tolerance for positionskorrektion og eventuelle yderligere sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige i henhold til de gældende sikkerhedsstandarder.
 • Test og validering
  Efter installation og konfiguration af sikkerhedsdørafbrydere skal systemet testes grundigt for at sikre korrekt funktionalitet. Udfør omfattende test af dørens åbning og lukning for at sikre, at sikkerhedsdørafbryderen registrerer ændringer i positionen og udløser sikkerhedssignalet korrekt. Foretag også en risikovurdering for at vurdere, om sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkelige til at beskytte operatører og overholde sikkerhedsstandarder.

 

Husk, at sikkerhedsdørafbrydere alene ikke kan garantere sikkerheden i produktionen.

Kontakt

Tag kontakt til Poul-Henning på mobil 4035 8654 og hør hvordan sikkerhedsafbrydere kan være med til at sikre din produktion.

Få et overblik over sikkerhedsafbrydere hér.