Phoenix Contact A/S

Standard strømforsyning med endnu flere valg

Trio Power strømforsyningerne kan også anvendes på et skibs bro (EMC Class B)

Det allerede store udvalg på 7 enheder i Trio Power strømforsyningsprogrammet udvides til at omfatte enheder, som tilbyder designere interessante nye applikationsområder. Brugere inden for telekommunikation såvel som maskinbygning vil finde de to nye enheder med henholdsvis 12 V og 48 V særligt interessante. To andre enheder med bro- og dæk certificering, som opfylder de øgede EMC krav på skibes broer (Bridge and Deck, Class B), åbner op for nye muligheder. Derudover er Trio Power programmet nu forbedret med en kraftig 40 A enhed (imagebillede).

Da Trio Power strømforsyningsprogrammet først blev introduceret, var det primært tænkt til anvendelse inden for maskinbygning. De 7 moduler leverer 24 V direkte spænding ved udgangsstrømme fra 3 til 20 A og adskiller sig takket være det brede udvalg af funktioner, smalle design og høje mekaniske og elektriske robusthed. Phoenix Contact har tilføjet nye enheder til denne produktlinje inklusiv to Trio Power strømforsyninger med 12 V udgangsspænding, to moduler med 48 V udgangsspænding samt to enheder, som er godkendte til brug på skibsbroer (Bridge and Deck, Class B). Også en 3-faset 40 A strømforsyning er blevet tilføjet til programmet.

Trio Power strømforsyningerne fås nu med 24 V/40 A

Spændingen stiger

Med de fire nye enheder med 12 V og 48 V udgangsspænding og 5 eller 10 A udgangsstrøm reagerer Phoenix Contact blandt andet på brugere fra telekommunikationsindustrien. 48 V specificeres her ofte som driftsspænding. Men selv inden for maskinbygning, hvor 24 V traditionelt anvendes i styretavlen, bliver 48 V forsyning stadig mere vigtig, da mindre motorer fortrinsvis kører med denne spænding for at være i stand til at arbejde med lavere strømme. De nye enheder i Trio serien har som standard dynamisk strømreserve med 150 % af den nominelle strøm i fem sekunder helt ligesom de 7 første produkter. Med den nye 3-fasede 40 A variant kan man derfor få 60 A i kort tid. Det gør belastninger med høje startstrømme i stand til at starte og forårsager ikke spændingsfald. Det er interessant for designeren, når kapacitive belastninger med høje startstrømme skal startes eller flere forbrugere kører på samme tid.

Drift på skibets bro

To 1-fasede Trio Power 24 V strømforsyninger med 5 og 10 A er nu godkendt til anvendelse på et skibs bro – “Bridge and Deck (B&D)” i henhold til DNV GL. Enhederne er godkendt til den krævende EMC beskyttelsesklasse EMC B og kan anvendes som strømforsyning til elektronikken på ombord på et skibs bro. For ikke at afbryde følsom, sikkerhedsrelevant elektronik på broen er de B&D-certificerede enheder blevet optimeret hvad angår kredsløbsteknologi og særlige filterforanstaltninger. Det betyder, at de har lavere magnetiske og elektriske emmisioner.

Robust design

Alle Trio Power strømforsyninger er egnede til anvendelse på et skib i områder med EMC class A – for eksempel i motorrummet; de nye B+D enheder med 5 og 10 A kan også anvendes på broen (EMC Class B)

Selv standard produkterne i Trio Power programmet har en høj elektromagnetisk kompatibilitet, så de kan benyttes i mange kritiske støjapplikationer. Alle strømforsyninger i Trio serien er egnet til EMC A området, hvilket ofte er i skibes maskinrum (billede 4). Alle standard enheder er derfor designet med høj elektrisk, termisk og mekanisk robusthed i tankerne. Derfor er regulator- og kredsløbstopologi udviklet med mindst mulig generering af varme. Termisk kritiske komponenter som elektrolytiske kondensatorer findes kun i ukritiske temperaturzoner på printkortet.

Den varme, der produceres, ledes direkte gennem printkortet og spredes over hele husets overflade. Trio Power strømforsyningerne fungerer pålideligt ved omgivende temperaturer fra -25 °C til +70 °C og kan endda køre ved -40 °C. For første gang har enhederne slet ikke brug for indvendige kølelegemer, da kølesystemet udelukkende fungerer via huset. Halvlederne er SMD-monteret, og varmen afledes direkte gennem huset. Høje MTBF værdier (Mean Time Between Failure) på mere end en mio. timer, aktiv funktionsovervågning med DC-OK-LED og potentialefri signalkontakt garanterer også sikker forsyning til de tilsluttede forbrugere.

Reduceret masse

For at gøre strømforsyningen modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger har man valgt et intelligent termisk koncept og reduceret massen. Trio Power strømforsyningerne anvender næsten ikke skrueteknologi til fastgørelse. For eksempel anvendes en innovativ klæbeteknologi til at fastgøre printkortet permanent på indersiden af huset. Da der ikke benyttes kølelegemer inde i strømforsyningen, er installation i små fordelingstavler enkel uanset placeringen.

Trio Power overholder de høje standarder for stød- og vibration. Vibrationer måles i henhold til standard IEC 60068-2-6. Dette gøres under drift med 15 Hz ved en amplitude på ±2.5 mm. Enhederne udsættes for en anden belastningstest i 90 minutter i resonans med 2,3 g. Trio Power strømforsyningerne er modstandsdygtige op til 4 g. De fungerer også pålideligt selv, når de udsættes for ekstremt hurtige bevægelser. Stødtest i henhold til IEC 60068-2-27 udføres med en 30 g belastning i hver rumlig retning.

Hvad angår global anvendelse er både elektrisk og mekanisk robusthed efterspurgt. For at imødekomme dette er 1-fase enhederne på indgangen spændingssikre op til 300 V AC. Praktisk erfaring viser, at ved opstart af store belastninger på primærsiden kan typer af høje spændingsfald opstå, hvilket kan føre til fejl i strømforsyningen. I sådan et tilfælde fortsætter Trio Power med at arbejde pålideligt. Yderligere giver den høje støjimmunitet med overspændingsbelastninger et højt niveau af sikkerhed i daglig produktion i henhold til EN 61000-4-5 via 6 kV test på indgangen. Denne værdi overgår nemt kommercielle strømforsyninger, hvor værdierne normalt kun er op til 4 kV. Yderligere fortsætter alle 3-fasede enheder med at køre uden støj, selv når en fase fejler permanent.

Hurtig installation på smalle steder

Trio Power strømforsyninger er udstyret med Push-til tilslutninger. Både indgange og udgange såvel som signalkontakter kan fortrådes i styretavlen uden værktøj for at reducere omkostninger og øge effektivitet. Der er flere økonomiske sparepotentialer med modulbredder fra 30 til 68 mm for de 1-fasede moduler og 35 til 110 mm for de 3-fasede enheder.