Software tool til bedre IO-link håndtering

FieldEcho-softwareværktøjet giver adgang til alle IO-Link-enheder med kun et værktøj. Det gør det muligt at parametrere, diagnosticere og overvåge alle IO-Link-enheder integreret i en et anlæg. Dette uanset valg af PLC og feltbus.

Sparer tid
FieldEcho® sparer tid, da tilsluttede IO-Link-enheder automatisk findes. De driverfiler, der kræves til de detekterede enheder vises automatisk fra downloadet fra ”IODD-finder” på nettet og bindes til den respektive IO-Link master port. Manuel IODD-download er således ikke længere nødvendigt.

Remote adgang
Der er mulighed for at relevant IO-Link udstyr nemt kan blive tilgået udefra. Således hjælper den indbyggede remote funktion med til, at der kan udføres diagnose på ethvert udstyr, hvilket er en fordel i forhold til at minimere omkostninger til vedligehold.

Dashboard funktion
FieldEcho muliggør ubegrænset tovejskommunikation med alle IO-Link-enheder i et netværk. Efter at have konfigureret IO-Link master og parametre for alle tilsluttede IO-Link enheder kan procesdata og diagnoseinformation behandles simplet og bekvemt ved hjælp af en moderne, og visuelt tiltalende, brugergrænseflade.

Fremtidssikret
FieldEchos REST API giver IT adgang til IO-Link enhedsdata for applikationer som ERP, MES eller skybaserede tjenester og danner bro mellem produktionsniveauet og industri 4.0. Dataene kan bruges effektivt til efterfølgende behandling; f.eks. til inventaropgørelse, forudsigelig vedligeholdelse eller dataanalyse ved hjælp af avanceret AI software. REST API interface er standard og direkte koblet sammen med en Microsoft, AWS eller SAP service, som bevirker at data let flyder ind i valgt database.

Et selvstrukturerende FieldEcho® instrumentbræt afrunder produktet, således at aktuel status kan ses nemt og overskueligt.

Omkostningseffektiv og fleksibel
Applikation: Til kommunikation med IO-Link-enheder via en feltbus er kun en linje af PLC-kode nødvendig. Den åbner den generiske funktionsblok leveret med FieldEcho. FieldEcho® udveksler data med PLC via OPC UA, en etableret standard inden for industriel automatisering. Tids- og omkostningskrævende programmering af adgang til IO-Link-data i PLC er ikke længere nødvendigt.

Der kræves ingen speciel speciel hardware eller særlig protokol til brug af FieldEcho. Softwareværktøjet kan betjenes med næsten enhver PLC, hvilken som helst feltbus og enhver understøttet IO-Link master. Data udveksles med PLC’en ved hjælp af OPC UA eller en socketforbindelse.

Test gratis
http://www.sick.dk ligger en gratis testversion af FieldEcho. Tilslut op til fire sensorer og test softwareværktøjet i din egen applikation.

Se mere eller hent software: sick.dk/fieldecho