Sikker detektering af forkant

RAY10 detekterer forkanter af små, flade, gennemsigtige, perforerede og uregelmæssigt formede objekter på transportbånd

Fotoceller med 2D-lysbånd: Alsidige og økonomiske

Reflex Array fotocellen er en reflektionsfotocelle med lysbånd, som er designet til at detektere forkanter af små, flade, gennemsigtige, perforerede og uregelmæssigt formede objekter på transportbånd. Lysbåndet indstilles på tværs af transportbåndet så emner detekteres pålideligt, selv om forkanten kan variere i højde. Med den stigende internethandel bliver Array fotocellen relevant, da antallet af vanskelige emner som f.eks. boblekuverter og plastikposer er kraftigt stigende. Sammenlignet med andre løsninger, hvor der anvendes en række enkeltestående fotoceller eller omkostningstunge lysgitre, er Reflex Array den mest økonomisk attraktive, mest robuste og letteste at idriftsætte.

>> Reflex Array leveres i to typer; Ray10 for standard applikationer med lysbånd på 25 mm og Ray26 med 55 mm lysbånd. Opløsningen vælges afhængig af emnetype, til detektering af emner ≥ 3 mm, ≥ 5 mm og ≥ 10 mm. Begge kobles op via PNP udgang eller IO LINK, så nem installation, indlæring og forebyggende vedligehold kan varetages via PLC.

Nem og hurtig justering takket være PinPoint-LED 

Reflex Arrays lysbånd er meget synlig takket være PinPoint-LED. Efter justeringen af fotocellen er der kun behov for teach-in af sensoren, så er den klar til at detektere.

BluePilot: Forebyggende vedligeholdelse 

Under driften indikerer en række blå LED’er, hvor tilsmudset sensoren og reflektoren er. IO-Link muliggør tilsvarende datatransmission til PLC’en. På den måde kan vedligeholdelse og rengøring af enheden planlægges i god tid. Dermed undgår man uønskede driftstop.

Transportbåndsundertrykkelse (kun for RAY26P-xxxxx3)

Transportbåndsundertrykkelsen muliggør trinvis deaktivering af detektionsområdet direkte over transportbåndet. Dermed kan interferens fra transportbåndet, som fører til aktivering af sensoren, undertrykkes, mens anlægget er i drift. Indstillingen af transportbåndsundertrykkelsen foretages via IO-Link.