Schneider Electric vil dele klimateknologi i branchesamarbejder

Som en ny strategi indgår Schneider Electric Danmark nu partnerskaber på klimaområdet. Det sker ud fra en erkendelse af, at Danmark har brug for samarbejder på tværs af brancher for at nå vores ambitiøse klimamål.

De seneste måneder har energioptimeringsvirksomheden Schneider Electric indgået en række partnerskaber med danske specialistvirksomheder. Faktisk har Schneider Electric etableret en helt ny afdeling til at varetage processen med partnerskaberne. Formålet er at dele virksomhedens teknologi inden for bygningsoptimering, sikkerhed og energieffektivitet.

”I Schneider Electric råder vi over en lang række verdensledende klimaløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling og nedbringelsen af CO2. Men hvad nytter det, hvis vi ikke gør produkterne tilgængelige for så mange som muligt? Vi er af den holdning, at vi ikke når vores klimamål uden nye måder at samarbejde på. Klimaregnskab og nedbringelse af CO2 er komplicerede størrelser, og ingen kan levere alle svarene selv,” siger Niels Boel, Channel Director hos Schneider Electric Danmark.

Han understreger, at partnerstrategien ligeledes skal gøre det lettere for bygningsejerne at få adgang til de løsninger, der giver bedst mening i de enkelte tilfælde. Vel at mærke uden at løsningerne nødvendigvis er bundet op på én og samme leverandør. Målet er således i alle tilfælde at skabe mulighed for de størst mulige energibesparelser i virksomheder landet over.

”Vi oplever ofte, at kunder efterspørger vores løsninger, men at de ikke har mulighed for kun at binde sig til én leverandør. Det er også et argument for at lade vores løsninger indgå i et fællesskab, hvor specialister inden for forskellige områder tilbyder Schneider Electrics produkter sammen med produkter fra vores konkurrenter. Den form for samarbejde giver rigtig god mening i en tid, hvor der i høj grad er brug for en fælles indsats for at nå i mål med verdens klimamål,” siger Niels Boel.

Senest har LTECH, en af Danmarks førende leverandører af bygningsautomatik, indgået partnerskab med Schneider Electric Danmark. LTECHs salgschef Kenn Nielsen understreger i den forbindelse, at markedskræfterne peger udviklingen i retning af partnerskaber, fordi samarbejdet skaber værdi for alle parter.

”Jo større og bredere vores værktøjskasse er, jo bedre og mere troværdig bliver vores rådgivning. Det er den helt simple årsag til, at partnerskaber giver mening for os. For kunden handler det om at få den bedste løsning med de største energibesparelser, og det kan vi kun sikre, når vi har flere varer på hylderne og på den måde kan skræddersy løsningerne til den enkelte virksomhed,” siger Ken Nielsen.

Konkret handler de to virksomheders samarbejde om at give LTECH adgang til Schneider Electrics EcoStruxure-løsninger, der automatiserer og optimerer bygningers energiforbrug og dermed skaber grundlaget for intelligente og energieffektive bygninger. Det indebærer blandt andet, at LTECH bliver certificeret i anvendelsen af løsningerne via en lang række kurser. LTECH får ligeledes adgang til Schneider Electrics globale specialistnetværk, som sikrer en høj grad af vidensdeling over hele verden.

Foruden LTECH indgår også virksomhederne AFRY, ECO Techniq, Install, DI-Teknik, Dansk Industri Kompensering, Ample, Bygge-El og EL-Tek Automation i Schneider Electrics EcoXpert partnerskabsprogram.