Schneider Electric støtter RE:OCEAN i Sverige med at udvikle bæredygtigt lakseopdræt på land

Formålet med partnerskabet er at accelerere udvikling og skabe branchens førende produktion af lokale, bæredygtige laks i Säffle, Sverige, med et holistisk produktionsanlæg samt slagteri og forædling

RE:OCEAN – en banebrydende food tech-virksomhed med speciale i landbaseret opdræt af laks – og Schneider Electric, som er verdensledende inden for digital transformation af energistyring og automation, indgår i partnerskab om at udvikle ressourceeffektivt, cirkulært lakseopdræt i Sverige. Formålet med partnerskabet er at accelerere udvikling og skabe branchens førende produktion af lokale, bæredygtige laks i Säffle, Sverige, med et holistisk produktionsanlæg samt slagteri og forædling

Gennem det nye partnerskab, er intentionen at RE:OCEAN vil anvende Schneider Electrics hardware- og softwareløsninger i applikationer på den landbaserede laksefarm og vise vejen for digital, bæredygtig omstilling af lakseindustrien.

Samarbejdet gør RE:OCEAN i stand til at producere lokale, bæredygtige laks i et CO2-neutralt  produktionsanlæg samt forædling og slagteri. Det sker ved hjælp af Schneider Electrics ekspertise og rådgivning inden for bæredygtighed, avancerede teknologier og innovative løsninger.

Vores klare ambition er, at vores produktion af bæredygtige, lokalt opdrættede laks skal ske med et minimalt klimaaftryk. Derfor er det helt naturligt for os at gå sammen med eksperter, som kan hjælpe os med at nå de mål. Schneider Electric er det oplagte valg for os når det gælder energioptimering og løsninger på tværs af systemer, og vi ser meget frem til samarbejdet,” siger Morten Malle, adm. direktør for RE:OCEAN.

Samarbejdet mellem Schneider Electric og RE:OCEAN vil udnytte partnernes fælles styrker inden for bæredygtighed og holistiske produktionsanlæg med fokus på energieffektivitet og optimal udnyttelse af ressourcer.

Siden 2012 har Schneider Electric figureret på det prestigefulde miljøindeks Corporate Knights’ Global 100 hvert eneste år. I 2021 nåede Schneider helt i top med kåringen som verdens mest bæredygtige virksomhed, og i 2022 har virksomheden en fjerdeplads på listen.

De resultater er nået i kraft af, at bæredygtighed er integreret i Schneider Electrics forretningsstrategi. Således styrkede virksomheden i 2021 sin konsulentvirksomhed inden for bæredygtighed yderligere for at hjælpe flere partnere og kunder med deres omstilling til at blive mere bæredygtige.

Mere specifikt vil Schneider Electric hjælpe RE:OCEAN med konkrete handleplaner til klimastrategi og -mål ved at synliggøre udledningen af drivhusgasser fra produktionen, værdikæden, indkøbt energi og de såkaldte Scope 3-udledninger i henhold til Science Based Targets-initiativet, SBTi.

Vi har alle et ansvar for at passe på både hinanden og vores planet. Bæredygtighed er en kontinuerlig proces, som bliver drevet af grønne visioner, viden og partnerskaber. Det er værdier, som RE:OCEAN og Schneider Electric deler, og vi er meget begejstrede over at være med til at revolutionere den måde, laks bliver produceret på,” siger Tanja C. K. Sørensen, afdelingschef for QA & sustainability hos RE:OCEAN.

Med Schneider Electrics komplette hardware- og softwareløsninger kan RE:OCEAN overvåge og analysere produktionsdata, driftsprocesser og systemer på tværs af hele anlægget i realtid. Dermed kan RE:OCEAN optimere alle nøgleområder i driften med forebyggende vedligeholdelse, effektiv udnyttelse af ressourcer, optimering af processer og ikke mindst måling af CO2-påvirkningen fra hver eneste laks, der bliver produceret.

RE:OCEAN og Schneider Electric er overbeviste om, at cirkulære økonomier og holistiske produktionsanlæg er vigtige bidrag til at imødegå de globale klimaudfordringer.

I forlængelse af den vision vil RE:OCEAN desuden beskytte lokalområdet i Säffle ved at bygge sit eget rensningsanlæg til spildevand.Biodiversitet er en hjørnesten i virksomhedens strategi for bæredygtighed, og derfor er det afgørende for RE:OCEAN at sikre et minimalt miljømæssigt fodaftryk.

Det er inspirerende at arbejde sammen med en virksomhed som RE:OCEAN, som er en klar pioner inden for bæredygtig fødevareproduktion. Vi er stolte over at RE:OCEAN har valgt Schneider Electric som partner inden for bæredygtighed, energioptimering og automation,” siger Anders Tryk, salgschef for industriel automation i Schneider Electric.

Om RE:OCEAN

Vores mission er at opdrætte laks til gavn for vores sundhed og vores planet. Det vil vi gøre ved at bygge en stor laksefarm midt i Sverige. Vi gør det umulige muligt – et hav på land.

Om Schneider Electric

Schneider Electrics formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On. Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet. Vi driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrationsløsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder. Dette gør vi muligt ved at integrere vores førende proces- og energiteknologier, ”end-point to cloud” IoT produkter, styringsenheder, software og services. Vi er de mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for standarder og økosystemer af partnerskaber, der er åbne, og som også brænder for vores værdier: Meningsfuldt, inkluderende og styrkende.