Odense Universitetshospital i Nyborg opnår favorable besparelser uden at gå på kompromis med komforten

Odense Universitetshospital

Bygninger er ikke bare bygninger – de kan sammenlignes med økosystemer, som påvirker store dele af vores hverdag. Det samme gælder Odense Universitetshospital i Nyborg, som har set muligheden i at forbedre ydeevnen i sygehusets bygninger til gavn for arbejdsmiljøet. Gennem implementeringen af EcoStruxureTM Building Advisor har sygehuset sænket dets energiomkostninger, øget komforten og forbedret patientoplevelsen.

Odense Universitetshospital
Odense Universitetshospital

OUH i Nyborg er en mindre sygehusenhed under Odense Universitetshospital, der gennem implementeringen af EcoStruxureTM Building Advisor blev en first-mover inden for cloud-analyse. Dette er en løsning, som har givet sygehusenheden en dybere indsigt i dets datagrundlag og et større overblik over den daglige bygningsperformance. Dermed har de kunnet forbedre indeklimaet til gavn for både patienter, pårørende og personale, frigive medarbejderressourcer og forsyne sygehusets sektionsleder, Jørgen Lindegaard, med en prioriteringsplan over vedligeholdelses-opgaver.

Kulde- og varmegenvinding er vejen frem
Allerede i første måned fik driftsafdelingen identificeret et stort potentiale for at minimere afvigelser og dermed optimere driften i bygningsstyringssystemet. Dette indebar bl.a. usynlige afvigelser, som tidligere systemer ikke har identificeret.

En stor afvigelse målt i kroner og øre var et defekt genvindings- og bypassspjæld, som over en længere periode stod 100% åbent. Kold luft strømmede ind i bygningen, samtidig med at varmesystemet forsøgte at kompensere for kulden. Hverken ansatte eller patienter lagde fysisk mærke til fejlen, da bygningen automatisk blev opvarmet til den anbefalede temperatur. Stigningen over veksleren var på daværende tidspunkt under 1° C – en temperatur som ikke er optimal for en bygning. EcoStruxureTM Building Advisors avanceret analyse og efterfølgende krydstjek gjorde allerede i første måned sygehusets driftsafdeling opmærksom på afvigelsen. Ligeledes blev de gjort opmærksomme på konsekvensen af ikke at opnå en optimal varmegenindvinding.

Omend personale og patienter ikke lagde fysisk mærke til kulden, der strømmede ind, har opvarmningen haft en negativ og tydelig effekt på bundlinjen. Med en procentvis ændring i spjældåbningen og en temperaturstigning i indblæsningssystemet er det fremadrettet muligt at sænke varmen fra varmeanlægget. Løsningen betyder, at OUH i Nyborg i fremtiden kan opnå en årlig besparelse på ca. kr. 60.000-65.000.

Det åbne genvindingsspjæld er bare én ud af en række afvigelser, som EcoStruxureTM Building Advisor har identificeret.

Jørgen Lindegaard, Sektionsleder med ansvar for bygningsdrift og service, hos Odense Universitetshospital udtaler: “Nyborg Sygehus fik installeret Building Advisor (BA) for et år siden. Systemet har hjulpet til at rette en del programmeringsfejl og fundet en del steder, hvor vores systemer ikke har fungeret hensigtsmæssigt. BA har imponeret mig med de ting, som det har fundet frem til. Det gælder både energispild men også komfort”.
En af de styringsforbedringer Jørgen Lindegaard hentyder til, er optimeringen af OUH Nyborgs køleanlæg, som er beskrevet nedenfor. En optimering der på nuværende tidspunkt og i fremtiden vil gavne såvel indeklima som komfort.

Optimering af køleanlæg
Sommeren 2018 var alt andet end regnfuld og kold. Danmark havde over 50 sommerdage i streg, og det har påvirket medarbejderproduktiviteten og indeklimaet i mange danske bygninger. Sygehusenheden i Nyborg er ingen undtagelse. Omend sygehuset har en god ventilation med tilknyttet køleanlæg, som kører det meste af døgnet, har der henover sommeren været store problemer med at fastholde en behagelig rumtemperatur for både patienter, pårørende og personale.

Ved at kombinere viden fra Schneider Electrics energieksperter med analyseresultater fra EcoStruxureTM Building Advisor var det muligt, at finde en løsning der løbende overførte den 22° C tempererede udblæsningsluft til indblæsningen. Via en programændring blev den roterende veksler i udluftningssystemet indstillet til at udnytte kølingen og derved sænke indblæsningen med 2° C. Med den nye indstilling er sygehuset klar til at gå flere varme somre i møde og samtidig sænke omkostninger til nedkøling af luft.

Den større viden og overblik over performance samt hjælp til prioriteringer af afvigelser har hjulpet sygehusenheden med at finde frem til betydelige besparelser. Dette uden at gå på kompromis med patientoplevelsen. Alle små som store afvigelser relateret til energi, vedligeholdelse og komfort identificeres fremadrettet af EcoStruxureTM Building Advisor. Endvidere orienterer Schneider Electrics energispecialister på ugentligt basis OUH’s driftsafdeling om kritiske hændelser i anlæg og udstyr. Ligeledes informeres de om årsag til hændelserne og anbefalinger til forbedringer.