Kære regering: I kan ikke sætte strøm til verden uden batterier

I Danmark er vi stolte af at være frontløbere i den grønne omstilling. Men det er ikke på alle områder, vi er lige fremsynede. Eller rettere: Nogle gange er vi så fokuserede på at udvikle og afprøve nye løsninger, at vi glemmer at investere i de løsninger, der ligger klar og lige for.

Det gælder især, når det kommer til lagring af den grønne energi, vi er blevet så gode til at producere i Danmark. Uden effektive og stabile lagringsteknologier, som fx batterier, der kan gemme den volatile energi fra vind og solceller til tidspunkter med havblik og gråvejr, kan vi ikke gøre os helt fri af fossile brændstoffer og sikre en stabil energiforsyning året rundt.

Læs hele bloggen, der er skrevet af Anne Marie Damgaard, direktør, Dansk Center for Energilagring (DaCES) og Peter Høirup, Nordisk ansvarlig for Batteri-industrien hos Schneider Electric: https://blog.se.com/dk/groenomstilling/2024/03/19/kaere-regering-i-kan-ikke-saette-stroem-til-verden-uden-batterier/