Johnnys Corner – Indeklima & temperatur

Johnny Hansen fra Schneider Electric giver gode råd til indeklima og temperatur

Vidste du, at temperaturen skal indstilles efter sommer og vinter?

I denne video fortæller jeg om, hvorfor indeklimaet på de danske arbejdspladser er vigtigt!

Et godt indeklima er vigtigt for medarbejderperformance. Den rette temperatur og luftkvalitet betyder tit bedre performance og færre sygedage på kontoret. Som facility manager, kan du dog ikke forvente, at du bare kan indstille temperaturen på et bestemt niveau året rundt. I stedet bør du tænke over, at medarbejderpåklædningen typisk er forskellig fra vinter til sommer. Om sommeren har vi f.eks. en større tendens til at tage et lag tøj på.

Hvorimod vinteren kalder på striktrøjer og lukkede støvler. For dig som facility manager betyder det, at temperaturen skal indstilles på et andet niveau om sommeren sammenlignet med om vinteren. I videoen vil jeg derfor komme ind på hvilket temperaturspænd, du bør arbejde med.

En indeklimapolitik skaber bedre arbejdsmiljø: Ved at udvikle en indeklimastrategi, der indeholder en aftale om temperaturniveau og luftkvalitet, ved den enkelte medarbejder altid, om vedkommende skal pakke en ekstra trøje i tasken, eller tage et par lukkede sko på fra morgenstunden. Det giver typisk færre klager over komfort, bedre performance og gladere medarbejdere.

Se videoen for at:

  • Øge præstationsniveau
  • Skabe bedre indeklima

Læs mere om videoen på: https://blog.se.com/dk/building-management/2020/07/28/johnnys-corner-indeklima-og-temperatur/

Find flere gratis tips på:

► Den danske blog: https://blog.se.com/dk/​

► LinkedIn gruppen ’Building Autotion Denmark’: https://www.linkedin.com/groups/8751250/

Videoen er en del af en række andre korte Tips og Tricks videoer om optimering, drift og indeklima i bygninger. Alle udført af Johnny Hansen, som er Technical & Presales Support hos Schneider Electric.