IoT: Smart Data fra dit køretøj sender dig helt op i skyerne

Mobile land- og skovbrugsmaskiner, store erhvervsmaskiner, special- og kommunale køretøjer driver innovationer inden for automatiseringen. Intelligente netværk og digitalisering inde i og ude på maskinerne baseret på GPS og mobilnet stormer frem.

>> Netværk af sensorer og tilvejebringelsen af ekstra data om tilstand og tidsbetingede forandringer af egenskaber gør det muligt på et tidligt tidspunkt at registrere potentielle driftsstop af maskinen. I modsætning til fabriksautomation findes der i forbindelse med mobil automation ingen bygninger eller infrastruktur, som muliggør kabelnetværk mellem de enkelte procesdeltagere. Derfor er emnet Cloud-baseret netværksdannelse og trådløs kommunikation mellem maskinerne af særlig stor betydning for den mobile automation.

I automatiske renovationskøretøjer, gravemaskiner, høstmaskiner og andre mobile arbejdsmaskiner behandler mobile styringer samtlige arbejdsfunktioner, inklusive sensordata, og sikrer præcis og hurtig styring af de komplekse funktioner. Via de forskellige protokoller leverer sensorer og andre enheder pålideligt de data, der er nødvendige hertil. Men hvordan får man disse eller ekstra data fra den mobile arbejdsmaskine fra intetheden over i kontoret?

Telematic Data Collection Solution – Gateway-system fra SICK
Via sensorerne leverer SICK ikke kun realtidsdata til den løbende funktionsautomation, men sørger også for adgang til smarte data som en service til genkendelse af maskiners eller køretøjers tilstand, forebyggende vedligeholdelse og procesorganisering og -optimering. SICK’s gateway-system ”TDC” (Telematic Data Collector) er beregnet til at indsamle, gemme og transmittere data fra sensorer via mobil kommunikation. TDC har alle gængse interfaces og en SaaS-Cloud-platform med API-interface. Telematic Data Collectoren transmitterer dataene til en defineret server. De kan vises via datafladen. Datatransmissionen sker via M2M SIM-kort. Det højtydende system, som er afprøvet med GPS og GMS, kan let monteres på alle objekter og sikrer operatørerne af maskiner og køretøjer realtidsovervågning af maskintilstande, f.eks. væskeniveau, tryk, effektforbrug og andre parametre, der er vigtige for proceskvaliteten. På den måde kan operatøren ved hjælp af smarte data holde øje med den igangværende proces og holde processen kørende. Forebyggende vedligeholdelse, der kan planlægges, øger effektiviteten. Den automatiske informationsudveksling mellem tekniske slutenheder som maskiner, køretøjer og redskaber og en central styring etableres ved hjælp af M2M-kommunikation.

Dermed kan data fra mobile og stationære systemer på kort tid vises, overvåges, registreres og analyseres centralt fra et hvilket som helst sted. Takket være denne adgang til smarte data kan operatøren reagere strategisk og driftsøkonomisk og forbedre virksomhedens performance.

Med integrationen af sensorer og sensorsystemer i mobile arbejdsmaskiner opstår der intelligente og hverdagsegnede løsninger, der lever op til kundernes ønsker om større gennemløbsmængde, samtidigt med at procesomkostningerne sænkes. Med adgangen til smarte sensordata via telematikløsninger muliggøres kommunikationen mellem maskinerne, og der skabes interaktion i tingenes internet.

 

Mere information
Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk 

Læs mere om SICK’s gatewaysystem på www.sick.dk/tdc

Få seneste nyheder, praktiske applikationer, produktlanceringer, messer og events -virksomhedsnyheder.

Tilmeld  – Nyhedsbrev
Følg SICK A/S på Linked-in