Inox-fotocelle med Smart-Task-funktioner

Hård skal, intelligent kerne: W4 Inox Smart Sensor er det allervigtigste overalt, hvor objekter skal detekteres under de vanskeligste forhold, hvor sensoren skal være så lille som muligt og ekstremt pålidelig, og hvor brugeren samtidigt lægger vægt på intelligente og kommunikerende komponenter – dermed også et fremtidssikkert automationskoncept. Resultatet: Maksimal materialebestandighed og decentral sensor-intelligens i vådområder i forarbejdningsanlæg, påfyldningslinjer og pakkemaskiner i fødevarebranchen og den farmaceutiske industri.

Miniaturefotocellen W4 Inox Smart Sensor er konsekvent udviklet til at klare de hårdeste rengøringscyklusser, der langt overgår kravene om IP69k; fotocellerne i produktfamilien udmærker sig ved intelligente logik- og styrefunktioner, som sætter sensorerne i stand til selvstændigt at udføre procesnære automationsopgaver, nemlig at tælle dele, kontrollere låsehætter og beholderstørrelser eller aktivere aktuatorer. Her byder W4 Inox Smart Sensor med sit rødlys-LED og sin best-in-class-detektionsevne maksimal pålidelighed i barske omgivelser – blandt andet på grund af den enestående ufølsomhed over for fremmedlys, egnetheden til skinnende, gennemsigtige og dybsorte objekter – og ved refleksionsfotoceller – ved sin tredimensionale afblænding af interferens fra detektionsbaggrunden.

 

Smart Tasks: Merværdi-egenskaber sikrer fremtidssikre sensorløsninger

Sensorerne i SICKs Smart Sensor-portefølje – hvor også W4 Inox Smart Sensor hører til – detekterer ikke bare objekter, de indsamler og forarbejder også objekt-, proces- og maskinrelaterede tilstands-, proces- og diagnosedata. De konverterer dem til informationer og udveksler den via IO-Link med automationssystemet og overlappende styreniveauer og applikationer. Samtidigt er de smarte sensorer fra SICK i stand til at anvende deres decentrale intelligens direkte til yderligere Smart Task-funktioner. De logikfunktioner, der er integreret i sensorerne til signalbehandling, gør det muligt at udføre fastlagte opgaver selvstændigt og decentralt; dermed kan automationssystemer og -netværk i forarbejdningsanlæg, påfyldningslinjer og pakkemaskiner i fødevarebranchen og den farmaceutiske industri aflastes effektivt i henhold til Edge Computing.

Smarte sensorers decentrale regnekapacitet udgør i kombination med deres fleksible programmerbarhed grundlaget for Smart Tasks. På den måde kan W4 Inox Smart Sensor registrere og måle objekter og mellemrum direkte i sensoren, for eksempel under gennemløbet af flasker eller på en emballagelinje, takket være “objekt- og mellemrumsmonitoren“. Hvis der forekommer afvigelser fra de indstillede ønskede værdier, sender Smart Sensoren tilsvarende signaler til styringen – i alle andre situationer hersker der en for netværket skånsom ”stilhed” mellem sensor og automationssystemet. På grund af sin konnektivitet giver den intelligente sensor samtidigt en valgmulighed for – med funktionerne deceleration og buffering af signaler – at styre direkte hen mod en aktuator og dermed regulere udslusningen selvstændigt uden omveje over styringen og netværket. Ved ”hastigheds- og længdemåling” kan sensorer i produktfamilien W4 Inox Smart Sensor registrere objekthastigheder og formater og selvstændigt klassificere, sortere og udsluse dem ved at styre hen mod en aktuator. Smart Task’en ”tælling og prel“ muliggør nem og hurtig fuldstændighedskontrol – uden at der tælles forkert, som det på grund af styringens cyklustid kan ske ved flasketransportsystemer og andre højhastighedsprocesser.

 

Klar til ekstreme udfordringer

Med sin store bestandighed over for materialer, den absolutte tæthed og konstruktive udførelse lever W4 Inox Smart Sensor perfekt op til de krav, der stilles under de mest krævende anvendelsesforhold. Huset, som med sin miniatureform gør det muligt at bygge sensorer ind, hvor pladsforholdene omkring maskinerne er kritiske, består af ekstremt modstandsdygtigt rustfrit stål 14435 / AISI 316L. Materialet, som er tilladt til fødevarekontakt, er ekstremt modstandsdygtigt og medieresistent. Huset fremstilles efter en pulvermetallurgisk metode, med hvilken man opnår en gennemgående, helstøbt huskonstruktion med indbygget stik-tilslutningsteknik. Hertil kommer en tætningsteknik, der er optimeret til brug i vådområder i fremstillingen af fødevarer, drikkevarer– og farmaceutiske produkter, en teknik, som SICK løbende videreudvikler på mange forskellige måder. Lysdioden, betjeningselementet – en i huset integreret fleksibel rustfri stålmembran – og den specialcoatede frontrude er indbygget fast, stort set fnugfrit og absolut tæt i huset. Dermed overgås kravene til tæthed ifølge IP 67, IP68 og endog IP69k ganske meget.

Sensorer i washdown-design

 

Fotoceller og tilbehøret fra produktfamilien W4 Inox Smart Sensor er udført i washdown-design. Den glatte overflade hele vejen rundt om W4 Inox Smart Sensor har ingen hjørner, kanter, snavs- eller bakterieophobninger – og er derfor let at rengøre, uden at der efterlades rester. Samtidigt løber rengøringsmidler kun langsomt af, så de kan udfolde deres fulde virkning på sensorens overflade.

Uanset om der er tale om en CIP-proces (Cleaning-in-Place) eller om en manuel udvendig rengøring af f.eks. en påfyldningslinje, uanset om de farmaceutiske sterilbokse steriliseres med hydrogenperoxid H2O2, eller om der anvendes ætsende spraytåger og dampe i vådkemiske processer til fremstilling af solceller – sensorerne i produktfamilien W4 Inox Smart Sensor fungerer pålideligt over mange års brug.