Industri 4.0 og den manglende åbenhed

Automationsekspert arbejder med industri

Effekten af den meget omtalte fjerde industrielle revolution er ikke blevet helt så revolutionerende som mange forventede. Derfor er tiden inde til et paradigmeskift i producenternes og maskinbyggernes tilgang til industriel automation

Af Flemming Hansen
Segment Manager, Industry End Users
Industrial Automation
Schneider Electric Danmark 

Hvad skete der egentlig med Industri 4.0 og alle de revolutionerende nyskabelser, vi ventede os af den fjerde industrielle revolution?
Noget skete der, og selvfølgelig er der sket fremskridt på en række områder. Men Industri 4.0s implicitte løfte om den fagre nye, åbne verden med uendelige muligheder er ikke blevet indfriet.

En af grundene er, at industriel automation stadig i nogen eller høj grad bygget på et fundament af ældre arkitekturer og teknologier.
En anden er, at mange automationsløsninger er kendetegnede af mangel på åbenhed, blandt andet med brug af proprietær kode, som er låst til den enkelte producents egen hardware.

Det mindsker fleksibiliteten, og resultatet er, at det bliver sværere at modernisere eksisterende produktionsanlæg og gøre dem “ægte digitale.” Det bliver ganske enkelt for tidskrævende og dyrt, så innovationen udebliver.

Digitalisering skaber værdi
Og det er et problem, for overalt ser vi, at digitalisering skaber mere værdi. Ikke mindst hos slutkunderne, der efterspørger avancerede, digitale værktøjer som fx analytics og kunstig intelligens.
Der er et udtalt behov for konvergens mellem it og ot (operational technology.) Kunderne har nemlig brug for at integrere produktionsanlæg og forretningssystemer, så data flyder frit mellem produktionshallen og direktionsgangen.

Alt det er svært – hvis ikke ligefrem umuligt – at opnå med den traditionelle tilgang til industriel automation. Der er brug for nytænkning. For et paradigmeskift.

Banebrydende forvandling
I Schneider Electric tror vi, at automationsbranchen i de kommende år vil gennemgå en banebrydende forvandling, som drives af åbenhed, portabilitet og fleksibilitet på et hidtil uset niveau.

Centralt i den udvikling står IEC 61499-standarden, der bygger videre på IEC 61131 og definerer en generisk model for distribuerede styresystemer.

IEC 61499 er for så vidt ikke ny (faktisk blev den blev offentliggjort tilbage i 2005.) Men de efterfølgende teknologiske landvindinger har gjort, at IEC 61499 nu for alvor kan blive den afgørende faktor for hvordan vi designer fremtidens industrielle automation.

I et senere blogindlæg kigger jeg nærmere på, hvad der gør IEC 61499 særligt interessant. Jeg vil også uddybe hvorfor vi i Schneider Electric tror på åbne standarder som vejen til at indfri løfterne fra Industri 4.0.