Hvordan bør driftsledere lede indsatsen mod netto-nul, og hvordan kan de kan starte denne rejse?

I dette blogindlæg vil vi forklare, hvorfor driftsledere skal stå i spidsen for denne netto-nul-indsats for deres organisationer, og hvilke skridt de bør tage for at sikre succes. Vi vil også give et eksempel på, hvordan denne gennemprøvede proces giver håndgribelige resultater med hurtig tilbagebetaling.

Hvorfor driftsledere er de nye moderniseringsmestre?

Hvis du er driftsleder eller direktør, har du et omfattende kendskab til, hvordan dine bygninger fungerer. Du er i en ideel position til at give strategisk og operationel vejledning til ledelsen på C-niveau, din it-gruppe, indkøbsafdelingen og andre interessenter, herunder kunder og lejere. Der er mange drivkræfter for modernisering – for en god oversigt henvises til et af vores tidligere blogindlæg. For at mestre rejsen mod netto-nul, skal man have en vision, fastlægge en strategi, sikre engagement og gennemføre en plan. Lad os se på det første vigtige skridt, du bør tage.

Fastlæggelse af den samlede værdi og ROI af modernisering

Schneider Electric tilbyder en gennemprøvet 3-trins plan til at omsætte klima- og moderniseringsambitioner til handling. Det starter med at etablere en solid strategi, derefter digitalisere dine aktiviteter og handle på dekarbonisering. Det første trin i fastlæggelsen af din strategi er afgørende for succes. Det omfatter opbygning af en business case og identifikation af forretningsværdierne og investeringsafkastet for hver enkelt foreslået aktivitet. De forretningsværdier, du kan forvente af netto-nul-opgraderinger, vil være forskellige fra anlæg til anlæg. Men generelt kan vi kategorisere værdierne i følgende kategorier:
  • Finansielle værdier omfatter reduktion af energiomkostninger og undgåelse af sanktioner for manglende overholdelse af regler.
  • Ikke-finansielle værdier som f.eks. reduktion af CO2-emissioner, forbedring af brugernes trivsel, sikkerhed og tilfredshed samt opnåelse af grønne bygningsvurderinger er med til at styrke virksomhedens profil.
Se vores e-guide for at få en mere omfattende liste over værdier, der skal overvejes. Du kan vælge dine mål og KPI’er til at måle succes ved at evaluere og prioritere disse muligheder. Det vigtigste er, at du skal forstå det investeringsafkast og den tilbagebetalingstid, du kan forvente af disse initiativer. Så er du klar til omhyggeligt at planlægge hver enkelt handling i forbindelse med gennemførelsen af dit projekt.

Le Hive: En vellykket rejse til en netto-nul-bygning

Kort efter at Schneider Electrics facilitetsteam havde påbegyndt et nyt lejemål, opdagede de, at HVAC-systemet i deres nye hovedkvarter på 35.000 m2 i Paris spildte energi. Som første skridt, identificerede teamet en specifik liste over mål og KPI’er, herunder at reducere energiforbruget og opnå tilbagebetaling inden for lejemålsperioden. Med hensyn til ikke-finansielle værdier skulle projektet reducere CO2, forbedre strømforsyningens pålidelighed og forbedre produktiviteten, samtidig med at det skulle overholde standarderne for cybersikkerhed og støtte miljøcertificeringer. Arbejdet skulle også udføres på en måde, der ikke var forstyrrende for beboere og besøgende. Efter at have fastlagt deres plan handlede teamet i to trin:   1. Digitalisering – Et intelligent netværk af forbundne produkter og software blev brugt til først at fokusere på tiltag, der ville give hurtig tilbagebetaling. Disse omfattede: automatisk justering af omgivelsestemperaturen, styring af indeklima og integration med EcoStruxure Building Operation-systemet for at få bedre overblik over HVAC-ydeevnen. Dette bidrog til at opnå en reduktion på 50 % i energiforbruget. For hver enkelt foranstaltning var tilbagebetalingstiden mellem 1 og 5 år, og stedet blev tre gange mere energieffektivt i løbet af blot et par år. Anlægget var også verdens første til at overholde ISO 50001-standarden for energistyring. 2. Dekarbonisering – Indsatsen fokuserede på optimering af HVAC og integration af vedvarende energikilder som geotermisk eller solcelleanlæg. Tilbagebetalingstiden for disse løsninger var længere, men det var nødvendigt for at reducere 76 % af CO2-emissionerne. Bygningen opnåede også LEED- og BREAM-certificeringer. Dette projekt er med til at aflive en udbredt myte. Historisk set har man troet, at man kun kan gøre eksisterende bygninger mere moderne ved at udskifte ineffektive produkter. Dette er naturligvis en del af løsningen. Men dette kan også betyde, at man får tilføjet nye produkter og teknologi, hvis ydeevne endnu ikke bliver målt eller styret af facilitetsteamet. Hvert driftsteam skal have de digitale værktøjer til at forstå det grundlæggende, dvs. hvad “siger” din portefølje af bygninger til dig? Du skal kunne indsamle og fortolke data fra dine energianlæg ved hjælp af et samlet system med et enkelt overblik. Dette gør det muligt for hver enkelt bygning at være integreret med alle bygningssystemer, herunder bygningsautomatisering, energistyring og vedvarende energikilder.  

En gennemprøvet 3-trins plan

Hvis du vil vide mere, kan du downloade vores e-guide. Du læse mere om den gennemprøvede 3-trins plan, der kan hjælpe dig med at fremskynde din rejse mod digitalisering og dekarbonisering af dine bygninger. Guiden indeholder en praktisk tjekliste, der hjælper dig med at forstå, hvor du befinder dig på din netto-nul-rejse, og hvilke skridt du skal tage som det næste.  

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen? Meld dig ind i LinkedIn-gruppen Building Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.