Phoenix Contact A/S

Gratis simulering af trådløse netværk

For at forenkle planlægningen af trådløse netværk baseret på det trådløse system, Radioline, tilbyder Phoenix Contact gratis simulering af trådløse netværk med op til 10 stationer.

Infrastruktursystemer til energifordeling eller vandforsyning og – afledning omfatter ofte fjerne stationer, som er fordelt over et stort område. Sensorværdierne ændres forholdsvis langsomt og skal sommetider overføres over mange kilometer til et kontrolcenter. For at undgå arbejdet med og omkostningen ved at lægge kabler er trådløse systemer, særligt designet til store anlæg, et godt alternativ.

For at fastlægge om en trådløs forbindelse vil virke, ikke vil virke eller skal testes, anvendes en simulering. Prognoserne er så præcise, at en radiotest ofte er unødvendig. Simuleringen tager højde for højdedata, radioydelse og overfladeegenskaber.

Koordinaterne for alle stationerne i netværket er påkrævet. Dokumentationen inkluderer anbefalinger for placeringer, antenner og mastehøjder. Denne service er tilgængelig internationalt og for netværk med mere end 10 stationer kræves et gebyr.

Læs mere om Radioline på vores hjemmeside.