FlexChain – sekventiel sammenkobling af op til 60 individuelle sensorer

FlexChain er en sekventiel sammenkobling af op til 60 individuelle sensorer til et fleksibelt konfigurerbart ”lysgitter”. Det fleksible lysgitter er ideelt til lager- og transport systemer, adgangskontrol, kontrol af overbredde samt klassifikation af objekter og grov højdeklassifikation, fordi hver enkelt sensor kan placeres præcist der hvor målebehovet er. FlexChain Kaskade/seriekobler fra sensor til sensor, og derfor forsvinder behovet for at trække kabler fra styring frem til hver eneste sensorer. Det betyder, at man sparer pladsen og den ressourcekrævende kabelføring.

 

>> Når sensorerne er koblet sammen adresseres og indlæres sensorerne automatisk med et tastetryk på FlexChain Host-enheden eller i softwaren Sopas. Sensorerne forhindres i gensidig påvirkning af hinanden og systemet er straks klar til idriftsættelse. Der er mulighed for at kombinere sender/modtager, refleksions- og diffuse fotoceller helt frit.

Sensorernes rådata analyseres med indbyggede logikblokke via FlexChain Host eller videretransmitteres direkte via IO-Link, CANopen, RS-485 eller I/O-signaler. Derudover byder FlexChain på omfattende diagnosticeringsmuligheder under driften, der sørger for maksimal processtabilitet og målesikkerhed.

 

Enkel installation og implementering sparer tid og udgifter

Kaskade/seriekobling af enkelte sensorer sparer kabelføring og letter integrationen i det eksisterende anlæg. Sensorsystemet fås med forskellige forbindelsesled. Derfor bortfalder omkostningerne til en ekstra forbindelse – også ved komplekse installationer. Så kan FlexChain implementeres meget hurtigt, fordi hele systemet arbejder som en enhed – der er ikke brug for ressourcekrævende forbindelser i styreenheden.

 

Større fleksibilitet og maksimal målesikkerhed

Lysgitterets teknologi med den sekventielle taktning forhindrer, at de enkelte sensorers signaler skaber interferens. Forkerte måledata er derfor udelukkede. Det betyder, at anordninger tæt på hinanden også kan implementeres uden et stift lysgitter – og dermed bedre kan tilpasses anlæggets individuelle forhold. Desuden kan sensorteknologien vælges frit i henhold til kravene. Dermed øger FlexChain applikationens robusthed og fleksibilitet.

 

Komplet gennemsigtighed af system- og sensordata 

FlexChain giver fuld fleksibilitet i forbindelse med sensordata. De videretransmitteres enten direkte til styringen eller analyseres nemmest muligt i selve systemet. Derudover byder FlexChain på omfattende diagnosticeringsmuligheder – man kan til enhver tid se parametre som sensorinformationer, tilsmudsningsgrad og kommunikationens tilstand. Eftersom fejl registreres på et tidligt tidspunkt, kan man dermed effektivt forebygge driftsafbrydelser og stilstandstider.

 

sick.dk/flexchain