Er din bygning i synergi med elnettet?

Høj kontorbygning med indendørsbelysning

Ifølge det internationale energiagentur står byggeriet som sektor for 36% af det globale energiforbrug. Det svarer til 40% af den direkte og indirekte CO2-udledning globalt (IEA). I byggeriet findes altså et stort potentiale for reduktion af CO2-udledningen ved energieffektivitet i både nye, men også eksisterende bygninger.

Det er relevant ift. regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Og når Regeringen inviterer til Klimapartnerskaber, hvor også Schneider Electric er inviteret, handler det om at sikre, at business casen hænger sammen for både private og offentlige bygningsejere.

Tidsdifferentierede el-tariffer

Et spændende tiltag med bygninger er ”peak-shaving”, som potentielt kan indfri reduktioner i CO2-udledningen. ”Peak-shaving” handler om at forskyde et forbrug i forhold til en spidsbelastning på elnettet, f.eks. om morgenen. Et incitament, der kan gøre det interessant at bruge sin bygning aktivt i energisystemet, er en tidsdifferentierede el-tarif, hvor elprisen går op og ned afhængig af forbrug.

Er man i stand til at forskyde forbrug, kan der potentielt spares opstart af et kulkraftværk og elproduktionen kan forsat komme fra eksempelvis vind. Den nedenstående figurs grønne kurve er eksempel på en typisk kontorbygnings kWh forbrug over 24 timer. Den røde er en hypotetisk el-tarif, der er højest i løbet af dagen og lav uden for arbejdstiden.

Vil du vide mere?

Så klik ind på vores blog, hvor Frederik Møller (Offer Manager hos Schneider Electric) uddyber peak-shaving: https://blog.se.com/dk/byggeri/2019/12/18/bygninger-skal-vaere-i-synergi-med-nettet/