Er det tid til at sætte industriel automation fri med åbne standarder?

Automation ekspert

Af Flemming Hansen, Segment Manager, Industry End Users, Industrial Automation, Schneider Electric Danmark

Brug af nye teknologier stiller nye krav til maskiner og procesanlæg hvis virksomheder i industrien skal bevare konkurrenceevnen. I Schneider Electric tror vi på åbne standarder med udgangspunkt i IEC-standarden 61499, som rummer et enormt potentiale for (endelig) at realisere Industri 4.0 fuldt ud.

I et tidligere blogindlæg skrev jeg hvorfor manglende åbenhed i producenters og maskinbyggeres tilgang til automationsløsninger står i vejen for innovative og tidssvarende løsninger til industriel automation.

Jeg nævnte i den forbindelse IEC 61499-standarden, som vi i Schneider Electric mener bliver en afgørende faktor for hvordan vi designer fremtidens automationsløsninger.

Vi tror på åbne standarder som den drivende kraft i en udvikling, som – populært sagt – vil sætte industriel automation fri og skabe nye forretningsmuligheder for alle i værdikæden. Fra hardwareproducent til softwareudvikler, maskinbygger og slutkunde.

Derfor er tiden inde til at se nærmere på IEC 61499 og give vores bud på, hvorfor den kan åbne en verden af nye muligheder. En ny verden, hvor vi endelig kan realisere Industri 4.0.

IEC 61499 definerer et overordnet sprog for design af distribuerede informations- og kontrolsystemer, og i Schneider Electric ser vi overordnet fem områder, hvor IEC 61499 vil skabe afgørende forandring i fremtidens automationsløsninger:

Funktionsblokke som “black box” softwarekomponenter:

Applikationsudviklere kan bruge deres foretrukne programmeringssprog og sælge deres softwarekomponenter, samtidig med at de beskytte deres immaterielle rettigheder.

Portabilitet i kode:

IEC 61499 sigter mod en applikationsmodel, som er uafhængig af underliggende enheder i systemet. Det vil sige, at kode kan overføres på tværs af platforme og udviklerværktøjer.
Eller med andre ord: En applikation, som er bygget til at køre på en leverandørs system, kan også køre på et system fra en anden leverandør, så brugerens investering i software er beskyttet og fremtidssikker.
Det er centralt, fordi innovationen i fremtidige Industri 4.0-løsninger drives af software frem for hardware.

Event-drevet design:

Grundlæggende er IEC 61499 eventdrevet og ikke sekvensbaseret (eller cyklisk) som hidtil har været normen i industriel automation. Nu er det muligt at opnå konvergens mellem it og ot (operational technology,) så “real time”-funktioner i ot-systemerne spiller sammen med “right time”-funktioner i it-systemerne.
Og når it og ot møder hinanden i én sammenhængende applikation giver det helt nye muligheder. For eksempel kan en funktionsblok, som styrer en pumpe, nu oprette en arbejdsordre på vedligeholdelse af pumpen – baseret på it-værktøjer til prædiktiv analyse.

Informationer og kontrol bliver distribueret:

IEC 61499 foreslår en system/device-model til at distribuere applikationer på tværs af vidt forskellige enheder; fra målere og aktuatorer til controllere, computere og servere. Dermed er døren åben for, med et minimum af udviklingsarbejde, at få det fulde udbytte af kraftfulde applikationer, der kræver meget computerkraft – for eksempel kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

Plug and produce = ægte Industri 4.0:

Tilsammen udgør de fire førnævnte fordele en femte fordel, som vi kan kalde “plug and produce.”
Plug and produce-løsninger har vi, når gennemprøvede softwarekomponenter kombinerer real time- og right time-funktioner og bliver koblet sammen i nye, innovative applikationer.
Uanset om applikationen er et procesanlæg eller en produktionslinje, er resultatet kortere udviklingstid, mere innovation, nemmere fejlsøgning og service – og dermed øget oppetid.

Derfor tager vi i Schneider Electric skridtet til at nedbryde grænserne mellem hardware og software ved at bruge åbne standarder under de rammer, IEC 61499 skaber. Og derfor glæder vi os til at introducere vores åbne automationsplatform, EcoStruxure Automation Expert.

Hvis du vil vide mere, så læs mere her.