Bookingfunktion giver elbilister mod på flere ture

EVlink ladestander bookes på forhånd gennem app

13. januar 2022 – Ifølge en rapport fra 2020 af Region Hovedstaden er én af de største barrierer for at købe en elbil den manglende sikkerhed for adgang til en ladestander[1].

Derfor blev projektet ’Book en ladestander’ søsat i sommeren 2021 i et samarbejde mellem fire nøglespillere inden for grøn bilisme i hovedstadsområdet: Region Hovedstaden,
Gate 21, POWER FUEL og Schneider Electric. Ladestanderne blev opstillet i henholdsvis erhvervs- og beboelsesområder, samt offentlige og private parkeringsanlæg.

’Book en ladestander’-projektet giver vigtige indsigter til at indrette ladeinfrastrukturen på en intelligent måde til fordel for regionens borgere og erhvervsliv:

Vi ser lige nu ind i hvordan vi kan arbejde med en modellering der påviser effektiviteten af bookingfunktionen, et strategisk koordineret arbejde, sammen med andre aktører, for at ændre reguleringen så man ville kunne booke ladestandere i det offentlige rum, samt en testcase med flere ladeoperatører samlet ét sted. Alt sammen for at sikre Region Hovedstaden er helt i front på vidensområdet, når det gælder den grønne omstilling og tilsikre at vi udnytter den offentlige ladeinfrastruktur så effektivt som muligt,” siger Gent Grinvalds, program manager i CPH-Electric, Region Hovedstaden.

’Book en ladestander’-projektet har ført til deciderede ’superbrugere’, som benyttede bookingfunktionen mere end 60 gange i løbet af den forholdsvis korte tid, projektet varede:

Bookingfunktionen giver helt klart mening for brugerne. Det har især fungeret godt i tætte byområder med rækkehuse og lejligheder, hvor der ikke er mulighed for at have sin egen ladestander. Men også i erhvervsområder, hvor folk oplader deres bil i arbejdstiden, har der været en stor interesse for muligheden. Her vil man kunne klare sig med færre ladestandere og stadig opnå en høj benyttelsesgrad,” siger Lise Søderberg, seniorprojektleder i Gate 21.

Næste skridt
POWER FUEL og Schneider Electric har som de første i Danmark udviklet et intelligent styresystem med en brugervenlig app, hvor elbilister kan booke ladetid til de fem EVlink ladestandere, som under projektet var sat op i Måløv, Ballerup, Næstved, Albertslund og Valby, hvor løsningen nu er gjort permanent. Gennem appen kan brugerne – udover at booke opladning – få en oversigt over lademuligheder, holde øje med deres forbrug både i kWh og kroner samt betale for det.

Næste skridt er en mulighed for at roame problemfrit med flere forskellige ladeoperatører, så bilisten via vores univers kan benytte sig af ladestandere på tværs af Europa. For jo flere barrierer vi kan være med til at overkomme for elbilejerne, jo flere vil vælge elbilerne til, og jo bedre er det for miljøet,” siger POWER FUEL’s CEO Jacob Axeltoft.

Aktørerne kan nu se, hvilken infrastruktur en fleksibel løsning kræver, og hvad der skal til for at udnytte kapaciteten. På den måde kan alle tænke det ind og forhåndssikre en mere fornuftig investering og bedre udnyttelse af ladeinfrastrukturen:

Erfaringerne fra ’Book en ladestander’-projektet kan være med til at løse en konkret udfordring for elbilisterne. For i takt med at flere vælger elbilen til, bliver det helt afgørende, at vi udover adgang også bruger løsninger, som imødegår spidsbelastninger og kapacitet i såvel boligområder, på arbejde som i regionen,” siger Lars Skovly, Account Manager for Specifiers i Schneider Electric, som er kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed.

Pressekontakt
For yderligere information, interview eller kommentarer kontakt venligst:

Maria Kappel Carpenter, Morsing PR, carpenter@morsingpr.dk, tlf. 60454084

Fakta om ’Book en ladestander’
Projektet var finansieret af Region Hovedstaden, og testperioden var fra juni til november 2021. Læs mere om Region Hovedstadens indsats for elbiler og se den afsluttende rapport:

https://www.regionh.dk/trafik/elbiler/Sider/Om_Copenhagen_Electric.aspx

Book en ladestander afslutningsrapport

Partnere

CPH-Electric
Region Hovedstaden har en ambition om at være foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport, her har de blandt andet fokus på elbiler. En del af ambitionen er, at de vil være testområde for udbygningen af markedet for elbiler. Regionen har derfor nedsat det regionale videnscenter CPH-Electric som sparringspartner og projektinitiator.

Kontaktperson: Gent Grinvalds, program manager, CPH-Electric, Region Hovedstaden. gent.grinvalds@regionh.dk, tlf. 2977 9307

Gate 21
Gate 21 er partnerskabet for grøn omstilling i Greater Copenhagen. De driver grønne projekter i samarbejde med regioner, kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder. Siden 2009 har Gate 21 skabt stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje til grøn omstilling. Gate 21 har i sine første 10 år drevet mere end 100 grønne projekter til en værdi af mere end en milliard kroner.

Kontaktperson: Lise Søderberg, seniorprojektleder på lise.soederberg@gate21.dk, tlf. 2125 1426

Leverandører

Schneider Electric
Schneider Electric er leverandører på henholdsvis ladestander og app-løsning. Schneider Electric blev i januar 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed. Det skete blandt 8.080 nominerede på det internationalt anerkendte Global 100-indeks. Schneider Electric er global specialist i energioptimering og driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrations-løsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder.
Kontaktperson: Lars Skovly, Account Manager for Specifiers, Schneider Electric, lars.skovly@se.com, tlf. 6021 7827

POWER FUEL
POWER FUEL er leverandør af booking- og appløsningen. POWER FUEL administrerer dagligt ladestandere hos henholdsvis virksomheder, boligforeninger og kommuner. Kontaktperson: Philip Rønnow, pr@powerfuel.dk, tlf. 5370 4024

[1] *Note: Strategisk ladeinfrastruktur. En foranalyse af ladeaktørernes behov og ønsker til et strategisk ladehub. Rapport af Region Hovedstaden