BMS er et aktivt værktøj til at øge værdien af bygninger

Overvågning og styring af bygningers energiforbrug handler ikke kun om at sænke driftsomkostningerne. Også værdifastsættelsen afhænger i stigende grad af bygningers CO2-performance, og øger kravene til aktiv energistyring.